ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

4 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

2 ธ.ค. 2563

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

30 พ.ย. 2563

วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก (World Soil Day)”

17 พ.ย. 2563

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

17 พ.ย. 2563

"The Prince of Humanity"

30 ต.ค. 2563

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถิีใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19
ดูทั้งหมด