วันที่นำเข้าข้อมูล 18 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 4,972 view

Royal Thai Honorary Consulate, Vilnius , Lithuania

AR-180829937

Mr. Rolandas Valiūnas
Honorary Consul

Address:
Royal Thai Consulate
Jogailos g.9/1
LT-01116 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 219 19 31
Fax. +370 5 212 55 91
Website:www.thaiconsulate.lt
e-mail: [email protected]