ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
บทความ เรื่อง "A Philosophy that Empowers from Within" โดย นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ดูทั้งหมด
ครบรอบ 400ปี ของการติดต่อครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 - 2564 (ค.ศ. 1621 - 2021) ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

12 ก.ค. 2564

บทความ เรื่อง "A Philosophy that Empowers from Within" โดย นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

4 มิ.ย. 2564

การสัมมนาออนไลน์ (webinar) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เดนมาร์ก ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทย

4 ธ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

2 ธ.ค. 2563

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

30 พ.ย. 2563

วันที่ 5 ธันวาคม “วันดินโลก (World Soil Day)”

17 พ.ย. 2563

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ดูทั้งหมด