บทที่ 15: มรดกไทยที่คงอยู่ในเดนมาร์กในปัจจุบัน

บทที่ 15: มรดกไทยที่คงอยู่ในเดนมาร์กในปัจจุบัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 339 view

กว่า 400 ปีที่ไทยและเดนมาร์กมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ โดยสัญลักษณ์ความเป็นไทยในเดนมาร์กไม่ได้มีเฉพาะเพียงคนไทย อาหารไทย และช้างไทยเท่านั้น แต่ยังมีร่องรอยของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของไทยในเดนมาร์กในปัจจุบันที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างสองราชอาณาจักร

บ้านไทยในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด

“บ้านไทย” เป็นบ้านไม้ทรงไทยโบราณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มอสการ์ดในเมืองออร์ฮุส โดย ดร. เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา ภรรยาของนาย Frantz Howitz อดีตเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยและประธานมูลนิธิฝนหยาดเดียว เป็นผู้มอบเป็นของขวัญให้แก่พิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2518 ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ “บ้านไทย” เป็นสถาปัตยกรรมต่างชาติเพียงชิ้นเดียวที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดที่มีมายาวนานระหว่างสองประเทศ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ได้เคยเสด็จฯ เยี่ยมชม “บ้านไทย” แห่งนี้

เพลง “Marsch Siamese”  

เพลง “Marsch Siamese” เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงมิตรภาพพิเศษระหว่างเดนมาร์กกับไทย ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กในขณะนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ขณะไปศึกษาวิชาการทหารที่เดนมาร์กในช่วงปี พ.ศ. 2426 – 2435 ทั้งนี้ ประเพณีการบรรเลงเพลง “Marsch Siamese” โดยวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การประสานงานของนาย Stig Vagt-Andersen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์เดนมาร์กประจำเมืองพัทยา โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก โดยวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะบรรเลงเพลง “Marsch Siamese” ในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อถวายความรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธงสยาม

ระหว่างการเสด็จประพาสเดนมาร์กครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงล่องเรือไปยังเกาะจัตแลนด์ โดยเสด็จฯ เยือนเมืองออร์ฮุสเป็นเมืองแรกจากนั้นได้ประทับรถไฟไปยังเมือง Skagen ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของคาบสมุทรจัตแลนด์ และเสด็จถึงเมือง Skagen เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 และเสด็จประพาสต่อไปยังแหลมเกรเนนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเดนมาร์กและทรงปักธงช้างเผือกไว้ที่แหลมดังกล่าว ต่อมาได้พระราชทานธงช้างเผือกดังกล่าวให้แก่เมือง Skagen เป็นของขวัญ

หลังจาการค้นพบธงสยามอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2547 สโมสรไลออนส์ในเดนมาร์กและไทยร่วมกับพิพิธภัณฑ์ Skagen (ปัจจุบันคือ The Coast Museum of Skagen) ได้จัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปีการเสด็จประพาสเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในนิทรรศการได้มีการจัดแสดงธงสยามพร้อมกับองค์หล่อจำลองของพระบรมรูปทรงม้าสัมฤทธิ์ รูปถ่าย จดหมาย และสิ่งของแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสเมือง Skagen ทั้งนี้ ธงสยามยังคงเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

องค์หล่อจำลองของพระบรมรูปทรงม้าสัมฤทธิ์

ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมือง Skagen เมื่อปี พ.ศ. 2450 สโมสรไลออนส์ในเดนมาร์กและไทยร่วมกับ พญ. คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน ที่ปรึกษากิตติศักดิ์สโมสรไลออนส์กรุงเทพได้จัดสร้างองค์หล่อพระบรมรูปทรงม้าสัมฤทธิ์ขึ้นซึ่งเป็นองค์หล่อจำลองของพระบรมรูปทรงม้าที่ตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมในกรุงเทพ โดยองค์หล่อพระบรมรูปทรงม้าได้ถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เมือง Skagen เมื่อปี พ.ศ. 2550 และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 พระบรมรูปทรงม้าสัมฤทธิ์จำลองได้ถูกย้ายไปประดิษฐานที่อาคาร Asia House ณ กรุงโคเปนเฮเกนจนถึงปัจจุบัน โดยชุมชนไทยในเดนมาร์กและนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปสักการะพระบรมรูปทรงม้าดังกล่าวเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันปิยมหาราช เป็นประจำทุกปี

Siamese Collection ที่พิพิธภัณฑ์เมือง Ebeltoft

นิทรรศการ Siamese Collection ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 โดยนาย Rasmus Peter Havmøller ชาวเดนมาร์กที่อาศัยในเมือง Ebeltoft และนางบุญศรี ภรรยาชาวไทย โดยพิพิธภัณฑ์สยามดังกล่าวจัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในช่วงที่นาย Havmøller และภรรยาพำนักอยู่ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2457 – 2476 นิทรรศการ Siamese Collection ตั้งอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านหลังศาลากลางเมือง Ebeltoft ดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ชาวเดนมาร์กเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยถือเป็นที่รำลึกถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับเดนมาร์ก ปัจจุบันอาคารดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงหน้าร้อนของปี พ.ศ. 2565

 

รูปภาพ

 

thai_house_1 thai_house_3_1  

“บ้านไทย” บ้านทรงไทยโบราณซึ่งตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มอสการ์ดในเมืองออร์ฮุสแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับเดนมาร์ก

 

marsch_siamese_1

การบรรเลงเพลง “Marsch Siamese”  โดยวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

flag2_2

ธงสยามที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ Skagen เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

RTE_CPH11_1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 องค์หล่อพระบรมรูปทรงม้าสัมฤทธิ์จำลองได้ถูกย้ายไปประดิษฐานที่อาคาร Asia House ซึ่งเดิมเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทอีสท์เอเชียติกอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันชุมชนไทยในเดนมาร์กและนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปสักการะพระบรมรูปทรงม้าดังกล่าวเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันปิยมหาราช เป็นประจำทุกปี

 

Museum_ebeltoft_1

ศิลปวัตถุโบราณแห่งสยามที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Ebeltoft

 

SilverSmith_1 

 

1Bell_1  

 

2JungleKnife_1

เครื่องเงินสยาม ระฆังคาราวานและมีดเดินป่าเป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุที่นำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ Ebeltoft