ตอนที่ 11: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. 2531

ตอนที่ 11: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. 2531

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2564

| 348 view

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ เยือนเดนมาร์กอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยทรงได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากเจ้าชายโจคิม แห่งเดนมาร์ก ในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ซึ่งเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยาน Kastrup ณ กรุงโคเปนเฮเกน ทั้งนี้ ในระหว่างการเสด็จฯ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี พร้อมทั้งสมาชิกพระราชวงศ์เดนมาร์กได้พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันและพระกระยาหารค่ำ ณ พระราชวัง Fredensborg

นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ เยือนโบราณสถาน ตลอดจนบริษัทเอกชนและองค์กรที่โดดเด่นของเดนมาร์กหลายแห่ง เช่น ปราสาทโครนบอร์ก สำนักงานใหญ่บริษัท Storno ผู้ผลิตวิทยุสื่อสารของเดนมาร์ก บริษัทอีสท์เอเชียติก และสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งเดนมาร์ก รวมทั้งได้เสด็จฯ ไปยังคาบสมุทรจัตแลนด์โดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อทอดพระเนตรการฝึกทางทหารขององค์การนาโต และก่อนเสด็จฯ กลับประเทศไทยได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชาวไทยที่อาศัยในเดนมาร์กเข้าเฝ้าฯ ที่โรงแรมสแกนดิเนเวีย

เนื้อเรื่องโดย: ชินวัฒน์ สำราญใจ

                มัญชุตา สวดมาลัย โอลเซ่น 

แหล่งข้อมูลและภาพ:

1) หนังสือ “A Tale of Two Kingdoms” จัดพิมพ์โดยบริษัท อีสเอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539

2) http://www.thailandtoday.in.th/monarchy/thai-monarchy

ภาพประกอบ

Rama_X

รูปที่ 1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ เยือนเดนมาร์กอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกร์เธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน พ.ศ. 2531

Rama_X2

รูปที่ 2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ป้อมปราการปราสาทโครนบอร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2531