ตอนที่ 10: การเสด็จฯ เยือนประเทศไทยของพระราชวงศ์เดนมาร์ก

ตอนที่ 10: การเสด็จฯ เยือนประเทศไทยของพระราชวงศ์เดนมาร์ก

9 ส.ค. 2564

39 view

ไทยและเดนมาร์กมีความความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรมายาวนานถึงแม้สองราชอาณาจักรจะตั้งอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสัมพันธ์ฉันมิตรอันอบอุ่นและเป็นมิตรระหว่างสองราชวงศ์ โดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยน  การเยือนอย่างสม่ำเสมอตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยหลังจากการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2503 แล้ว ราชวงศ์เดนมาร์กก็ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยในหลายโอกาสเช่นกัน

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์กได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 12-24 มกราคม พ.ศ.2505 โดยทรงได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเมื่อเสด็จฯ ถึงสนามบินดอนเมือง มีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศและมีการประดับธงชาติตามเส้นทาง รวมทั้งมีการนำรูปปั้นจำลอง “นางเงือกน้อย” มาตั้งที่ถนนราชดำเนินเพื่อเป็นการต้อนรับด้วย

ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์กได้เสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญของไทยหลายแห่ง เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 ได้ทรงวางพวงมาลา นอกจากนี้ ได้ประทับบนเรือหลวง “จันดารา” เพื่อชมทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสด็จฯ ไปยังพระราชวังภูพิงค์ราชนิเวศน์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ทอดพระเนตรวิถีชุมชนไทยทางภาคเหนือ รวมทั้งทรงเข้าร่วมงานสำคัญร่วมกับพระราชวงศ์ไทย เช่น พิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กในจังหวัดสระบุรี และพิธีเปิดหอสมุดสยามโซไซตี้

เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนไทย

เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก ซึ่งต่อมาได้ทรงราชย์เป็นสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2506 ในฐานะพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้เสด็จฯ เยือนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทยหลายแห่ง เช่น ตลาดน้ำและวัดอรุณราชวราราม รวมทั้งบริษัทอีสท์เอเชียติก บริษัทเมอร์ส ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กและศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดสระบุรี ตลอดจนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทอดพระเนตรเมืองหลวงเก่าของไทย

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก พร้อมทั้งเจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี และเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ในฐานะพระราชอาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือไทย-เดนมาร์ก ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์ก ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรตั้งแต่สมัยอยุธยา รวมทั้งเสด็จฯ เยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมโรงงานของเดนมาร์ก ศูนย์อนุรักษ์ช้าง โครงการพัฒนาการเกษตรในโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่ม

การเสด็จเยือนไทยของพระราชวงศ์เดนมาร์กในโอกาสอื่น ๆ 

เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์กและเจ้าหญิงแมรี มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อทรงร่วมพิธีรำลึกและไว้อาลัยผู้เสียชีวิตชาวเดนมาร์กเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลเดนมาร์กที่อำเภอเขาหลัก จังหวัดพังงา และที่จังหวัดภูเก็ต

เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี เสด็จฯ เยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549

เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสมาชิกพระราชวงศ์และรัฐบุรุษจาก 42 ประเทศเข้าร่วมพิธี

การเสด็จเยือนฯ ประเทศไทยของพระราชวงศ์เดนมาร์กข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นและมิตรภาพระหว่างสองราชวงศ์ซึ่งเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสองราชอาณาจักรที่ยาวนานมาจนถึง 400 ปี

เนื้อเรื่องโดย: ชินวัฒน์ สำราญใจ

                มัญชุตา สวดมาลัย โอลเซ่น 

แหล่งข้อมูลและรูปภาพ:

ภาพประกอบ

Picture1_1 Picture2  

ภาพที่ 1 และ 2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงต้อนรับสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก เมื่อเสด็จฯ ถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505

Picture3

ภาพที่ 3: เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังด้วยรถลิมูซีนเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505

Picture4_1

ภาพที่ 4: รูปปั้นจำลอง“นางเงือกน้อย” ที่ประดับอยู่ที่ถนนราชดำเนิน

Picture5_1

ภาพที่ 5: สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 มีพระราชดำรัสในพิธีรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 13 ม.ค. พ.ศ. 2505

Picture6_1

ภาพที่ 6: สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์กทรงเสด็จฯ ประทับบนเรือหลวง “จันดารา” เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2505

Picture7

ภาพที่ 7: สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 และสมเด็จพระราชินีอินกริดแห่งเดนมาร์ก ได้เสด็จฯ ร่วมพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กและศูนย์ฝึกอบรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505

Picture8 Picture9  

ภาพที่ 8 และ 9: เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ มกุฎราชกุมารีแห่งเดนมาร์กในระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2506

Picture10 Picture11  

ภาพที่ 10 และ 11: เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเพื่อร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2549

Picture12 Picture13  

ภาพที่ 12 และ 13: เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560