เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Moesgaard ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Moesgaard ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 221 view

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Mads Kähler Holst ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Moesgaard และนาย Peter Mikkelsen รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยได้มีการหารือความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับพิพิธภัณฑ์ในการเผยแพร่ประเทศไทย อาทิ การจัดงานเทศกาลไทย และการฉายภาพยนตร์ไทยที่พิพิธภัณฑ์ฯ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ Moesgaard กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

 

8Dec2021