เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่ออำลานาย Sang-Jin Park เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำเดนมาร์กและคู่สมรส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่ออำลานาย Sang-Jin Park เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำเดนมาร์กและคู่สมรส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 196 view

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และนายธีรกุล นิยม คู่สมรส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่ออำลานาย Sang-Jin Park เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำเดนมาร์กและ นาง Eujin Chung ภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นาง Jasmina Mitrović-Marić เอกอัครราชทูตเซอร์เบียฯ นาง Dewi Savitri Wahab เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ นาย Sahal Mustafa A. Ergesous เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียฯ และภริยา นาง Alice Irvin เอกอัครราชทูตออสเตรียฯ และนาย Mohamed Karim Fouad Sherif เอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ

 

farewell1

 

farewell2

 

farewell3