วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์เดนมาร์กบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชวัลลภ” และเพลง “มาร์ชสยาม” ในช่วงพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานหน้าพระราชวัง Amalienborg

วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์เดนมาร์กบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชวัลลภ” และเพลง “มาร์ชสยาม” ในช่วงพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานหน้าพระราชวัง Amalienborg

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 810 view
สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์เดนมาร์ก (Band of the Royal Danish Life Guards) บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชวัลลภ” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพลง “มาร์ชสยาม” ในช่วงพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานหน้าพระราชวัง Amalienborg กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยนางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยได้เข้าร่วมชมการบรรเลงเพลงในครั้งนี้ด้วย
 
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะสนทนากับพันตรี H.C. Rørvang ผู้บังคับการหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และนาย David Palmqvist ผู้อำนวยการวงดุริยางค์ฯ ซึ่งได้มาร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดังกล่าว
 
เพลงมาร์ชสยามหรือ Marsch Siamese ประพันธ์เมื่อปี ๒๔๓๓ โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์เดนมาร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) พระอัยกาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้ศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศเดนมาร์ก และรับราชการอยู่ในกองทัพเดนมาร์กระหว่างปี ๒๔๒๖-๒๔๓๕ ดังนั้นเพลง Marsch Siamese จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและแน่นแฟ้นยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเดนมาร์กและพระบรมราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ อนึ่ง ประเพณีการบรรเลงเพลงมาร์ชสยามหน้าพระราชวัง Amalienborg ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก
 
 

marsch1

 

marsch2

 

marsch3