บทที่ 8: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2503 (ตอนที่ 2)

บทที่ 8: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อปี พ.ศ. 2503 (ตอนที่ 2)

27 ก.ค. 2564

45 view

การเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน พ.ศ. 2503 ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองพระราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรในหลากหลายสาขา

ในการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กหลายแห่ง อาทิ ปราสาทโครนบอร์กที่เมืองเฮลซิงเงอร์และมหาวิหารรอสกิลด์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงวางพวงมาลาบริเวณที่ฝังพระศพของพระมหากษัตริย์และพระราชินีเดนมาร์ก รวมทั้งทรงวัดส่วนสูงและสลักพระนามบนเสาวิหารหลวง ร่วมกับพระมหากษัตริย์เดนมาร์กในอดีตและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อคราวเสด็จประพาสเดนมาร์ก นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ ชมการแสดงละครที่โรงละครแห่งชาติเดนมาร์ก ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และทรงคุณค่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ เยี่ยมชมบริษัทเอกชนและศูนย์วิจัยของเดนมาร์กหลายแห่งเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำธุรกิจของเดนมาร์ก เช่น ศูนย์วิจัยพลังงานปรมาณูที่คาบสมุทร Risø โรงพยาบาลกรุงโคเปนเฮเกนที่เมือง Glostrup สำนักงานใหญ่ของบริษัทอีสท์เอเชียติก ฟาร์มทดลองของรัฐบาลเดนมาร์กชื่อ "Favrholm" และ "Trollesminde" ที่เมือง Hillerød โรงงานเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฟริตซ์ ฮานเซ่น ที่เมือง Allerød ซึ่งใช้ไม้สักที่บริษัทอีสท์เอเชียติกนำเข้ามาจากไทย นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการและนักเรียนไทยได้เข้าเฝ้าฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ข้อความส่วนหนึ่งจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในงานเลี้ยงรับรองที่นายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงโคเปนเฮเกนจัดถวายที่ศาลาว่าการกรุงโคเปนเฮเกนสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างสองราชอาณาจักรในหลากหลายสาขา

“ประชาชนชาวไทยและชาวเดนมาร์กมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านและมีความเชื่อแบบเดียวกัน โดยเป็นผู้รักความเป็นอิสระ ความเรียบง่ายและความสงบ ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจึงเป็นไปด้วยดีที่สุดตลอดมา ชาวไทยวัยหนุ่มสาวได้เดินทางมาศึกษาที่เดนมาร์กและกลับไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ส่วนชาวเดนมาร์กก็ได้ใช้ความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในภาคธุรกิจ การก่อตั้งบริษัทอีสท์เอเชียติก ในกรุงเทพฯ ทำให้การค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มพูนขึ้น” (คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ)

เนื้อเรื่องโดย: ชินวัฒน์ สำราญใจ

                มัญชุตา สวดมาลัย โอลเซ่น 

แหล่งข้อมูลและรูปภาพ:

1) หนังสือ “A Tale of Two Kingdoms” จัดพิมพ์โดยบริษัท อีสเอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539

2) หนังสือแผ่นพับ “สืบสาน...สมานมิตร Furthering the Bonds of Friendship” จัดพิมพ์โดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ภาพประกอบ

Picture1 Picture2  

ภาพที่ 1 และ 2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เสด็จฯ เยือนสำนักงานใหญ่ของบริษัทอีสท์เอเชียติก เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2503

Picture3

ภาพที่ 3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรกิจการฟาร์มโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่ฟาร์มทดลองของรัฐบาลเดนมาร์กในเมือง Hillerød

Picture4

ภาพที่ 4: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการและนักเรียนไทยได้เข้าเฝ้าฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2503

Picture5

ภาพที่ 5: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงวัดส่วนสูงและสลักพระนามบนเสาวิหารหลวง มหาวิหารรอสกิลด์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2503

Picture6

ภาพที่ 6: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนศูนย์วิจัยพลังงานปรมาณูที่คาบสมุทร Risø เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2503 โดยมีศาสตราจารย์ Niels Bohr นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กที่ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เมื่อปี 2465 เฝ้าฯ รับเสด็จ