บทที่ 6 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อปี พ.ศ. 2477

บทที่ 6 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเดนมาร์กของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เมื่อปี พ.ศ. 2477

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 464 view

เมื่อวันที่ 24 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ เยือนเดนมาร์กเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรป โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เวลา 17.50 น. ได้ประทับรถไฟ Berlin Express ถึงสถานีรถไฟกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากร่วมรับเสด็จที่สถานี และทรงได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 ของเดนมาร์ก โดยทรงจัดให้ทั้งสองพระองค์ประทับที่ห้อง Royal Suite ณ โรงแรม D’Angleterre ซึ่งมักใช้เป็นที่ประทับของพระราชอาคันตุกะและบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ที่เดินทางมาเยือนเดนมาร์ก รวมทั้งได้พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารร่วมกับสมาชิกพระราชวงศ์เดนมาร์กในหลายโอกาส อาทิ ณ พระราชวัง Amalienborg พระราชวัง Bernstorff พระราชวัง Sorgenfri รวมทั้งบนเรือหลวง Dannebrog

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญในเดนมาร์ก อาทิ พระราชวัง Rosenborg ซึ่งเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงเครื่องประดับล้ำค่าของพระราชวงศ์เดนมาร์ก พระราชวัง Kronborg พระราชวัง Frederiksborg และได้ทรงวางพวงมาลาที่โลงพระศพหินของสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 8 ณ วิหาร Roskilde Cathedral รวมทั้งได้ทรงเยี่ยมชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเดนมาร์ก อาทิ โรงงานผลิตเครื่องถ้วยชาม Royal Danish Porcelain หรือ Royal Copenhagen ในปัจจุบัน โรงงานผลิตเบียร์ Carlsberg โดยได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ Carlsberg ผลิตเบียร์รุ่นพิเศษที่ชื่อว่า Royal Siam Lager มีฉลากเป็นรูปครุฑ ธงสยามและธงเดนมาร์ก เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์ก และโรงรีดนม Trifolium ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในขณะนั้น นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมนาย H.N. Andersen สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและผู้ก่อตั้งบริษัท East Asiatic ที่เมือง Vennerslund รวมทั้งพระยาชลยุทธโยธินทร์ (นาย Andreas du Plessis de Richelieu) ที่เมือง Kokkedal ก่อนจะทรงประทับเรือ Lalandia ที่บริษัท East Asiatic ได้จัดถวายออกจากท่าเรือ Langlinie ในกรุงโคเปนเฮเกนต่อไปยังท่าเรือเมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี                                       

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายฉบับของเดนมาร์กได้ตีพิมพ์ข่าวและภาพพระราชกรณียกิจในช่วงระหว่างการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กครั้งนี้ โดยหนังสือพิมพ์ Politiken ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับความเป็นมาของสยามและกล่าวถึงพระจริยวัตรที่สง่างามและความทันสมัยของกษัตริย์สยามอีกด้วย 

แหล่งข้อมูลและภาพ:

http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/object136314/da/#

http://members3.boardhost.com/scandinavia/msg/1422885859.html

https://politiken.dk/

หนังสือ Thai-Danish Relations, 30 Cycles of Friendship จัดพิมพ์โดย The Royal Danish Ministry of Education ในเดนมาร์กเมื่อปี พ.ศ. 2523

King_Rama_VII_VS_King_Christian_X

รูปที่ 1: สมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 ของเดนมาร์ก ทรงให้การต้อนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติระหว่างการเสด็จฯ เยือนเดนมาร์กในปี พ.ศ. 2477

king_rama_7_and_queen

รูปที่ 2: เจ้าชายเฟรเดอริก ซึ่งต่อมาได้ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

Dannebrog

รูปที่ 3: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ประทับบนเรือหลวง Dannebrog เพื่อร่วมเสวยพระกระยาหารกับสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 10 และสมาชิกพระราชวงศ์เดนมาร์ก

King_Rama_VII_visited_Carlsberg

รูปที่ 4: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จฯ เยือนโรงงานผลิตเบียร์ Carlsberg โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตเบียร์ของโรงงาน รวมถึงประวัติศาสตร์และการจัดแสดงนิทรรศการภายในโรงงาน