มรดกแห่งชาติ เพื่อประชาราษฎร

มรดกแห่งชาติ เพื่อประชาราษฎร

28 ต.ค. 2564

88 view

วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มรดกแห่งชาติ เพื่อประชาราษฎร เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมาหกษัตริย์ต่อประเทศไทยและสังคมไทย

 

https://www.youtube.com/watch?v=EoOupbRPCV0