บทสัมภาษณ์ ดร. อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทสัมภาษณ์ ดร. อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 มี.ค. 2564

243 view

บทสัมภาษณ์ ดร. อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตอนหนึ่งของรายการแวดวงมุสลิมกับกระทรวงการต่างประเทศ Muslim Focus 2020 ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงฯ ในการดูแลเยาวชนไทยมุสลิมในต่างประเทศ

วิดีโอประกอบ