เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Ms. Susanne Frank ผู้อำนวยการห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน Ms. Birgitte Ahnfeldt-Mollerup กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก และผู้แทนจากสำนักงานการบินไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Ms. Susanne Frank ผู้อำนวยการห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน Ms. Birgitte Ahnfeldt-Mollerup กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก และผู้แทนจากสำนักงานการบินไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 336 view

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และนายธีรกุล นิยม คู่สมรส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Ms. Susanne Frank ผู้อำนวยการห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน Ms. Birgitte Ahnfeldt-Mollerup กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก นาย Ulrik Gylstorff, District Sales Manager การบินไทย และนายภัคภณ เนืองเสน ผู้แทนการตลาดและ Digital Sales การบินไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอบคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระชับความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์ก


 


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ