ตอนที่1: จุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเดนมาร์ก 400ปี จาก พ.ศ. 2164 ถึง 2564

ตอนที่1: จุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเดนมาร์ก 400ปี จาก พ.ศ. 2164 ถึง 2564

25 ก.พ. 2564

111 view
🇹🇭 🇩🇰 ครบรอบ 400ปี ของการติดต่อครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 - 2564
(ค.ศ. 1621 - 2021)   
 
 
ในปี พ.ศ. 2564 นี้ถือเป็นปีแห่งการครบรอบ 400 ปี ของการติดต่อครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จึงขอนำเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างสองประเทศ โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 20 ตอน ดังนี้
 
ตอนที่1: จุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเดนมาร์ก 400ปี จาก พ.ศ. 2164 ถึง 2564
 
เมื่อราวปี พ.ศ. 2160 (หรือ ค.ศ. 1617) กษัตริย์คริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมาร์กได้ส่งเรือโท Ove Giedde พร้อมด้วยเรือรบและเรือสินค้าจากกรุงโคเปนเฮเกนไปช่วยเหลือทางการทหารแก่กษัตริย์เมืองแคนดี (ประเทศศรีลังกา) แต่การเจรจาการค้าไม่ประสบผลสำเร็จ กองเรือของเดนมาร์กจึงได้แล่นต่อไปยังชายฝั่งโคโรมานเดล และได้รับพระราชทานหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อ Tranquebar จากเจ้าชายแห่ง Tanjore เมื่อปี พ.ศ. 2163 โดยได้สร้างสถานีการค้าและป้อมปราการชื่อ “Dansborg” เอาไว้ และก่อนที่เรือโท Ove Giedde จะเดินทางกลับเดนมาร์ก ได้แต่งตั้งนาย Roland Crappe ชายชาวดัตช์ ให้เป็นผู้บังคับบัญชาหมู่บ้าน Tranquebar แห่งนี้
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2164 นาย Roland Crappe ได้มุ่งหน้าสู่เมืองตะนาวศรีทางชายฝั่งตะวันตกของพม่า ซึ่งยังเป็นของสยามอยู่ในขณะนั้น ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากออกญาไชยาธิบดี เจ้าเมืองตะนาวศรี โดยมีหลักฐานปรากฏเป็นจดหมายจากออกญาไชยาธิบดี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2164 อนุญาตให้ชาวเดนมาร์กเข้ามาค้าขายกับอยุธยาได้ ซึ่งฝ่ายเดนมาร์กได้ขายอาวุธให้แก่อยุธยาและได้นำช้างกลับไปยังหมู่บ้าน Tranquebar อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศที่ได้ดำเนินมาครบ 400 ปีในปี พ.ศ. 2564 นี้
 
*****
ข้อมูล : “สัมพันธไมตรีไทย-เดนมาร์กในรอบสี่ศตวรรษ” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กและเจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี เสด็จฯ เปิดการแสดงนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
.
ภาพ : จดหมายจากออกญาไชยาธิบดี เจ้าเมืองตะนาวศรี จากหนังสือ “A Tale of Two Kingdoms” จัดพิมพ์โดยบริษัท อีสเอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539 (1) แผนที่เมืองตะนาวศรี Map of Tennaserim (2) จดหมายจากออกญาไชยาธิบดีเจ้าเมือวตะนาวศรี A Letter written by Okya Chaiyathibodi, Governor of Tennasserim

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ