สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Norgesmindevej 18

2900 Hellerup Copenhagen Denmark

 

เวลาทำการ: 09:00-11:45 น. และ 13:00-15:45(จ.- ศ.)

หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกที่นี่

โทรศัพท์ : +45 39 62 50 10

โทรสาร: +45 39 62 50 59

อีเมล์: info@thaiembassy.dk

 

ฝ่ายกงสุล จ.- ศ.

นิติกรณ์/ รับรองเอกสาร: 09:00-11:45 และ 13:00-15:45 น.

หนังสือเดินทาง/ บัตรประชาชน : โดยการนัดหมายทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ เท่านั้น

โทรศัพท์สอบถาม / นัดหมาย :  +45 39 62 50 10  กด 1 (จ.- ศ. 13:00-15:45 น. เท่านั้น)

อีเมล์: passport@thaiembassy.dk, visa@thaiembassy.dk

 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ + ๔๕ ๙๑ ๘๐ ๗๒ ๓๖

(เฉพาะในกรณีที่มีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเท่านั้น)