สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงโคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมาร์ก

carstenMr.Carsten Dencker Nielsen
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์

ที่อยู่.
Royal Thai Consulate-General
Asia House,Indiakaj 16
2100 Copenhagen Ø,
Denmark

Tel. +45 35 38 74 10
Fax. +45 35 38 17 11

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองเรคยาวิก, ประเทศไอซ์แลนด์

Anna passa 1

Ms. Anna M.Þ. Ólafsdóttir
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์

ที่อยู่.
Office and home: Keilufell 2
IS-111 Reykjavík
Iceland

Tel. (+354) 823 2676

Website: konsull.net
e-mail: amol@talnet.is

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองวิลนิอุส, ประเทศลิทัวเนีย

Rolandas

Mr. Rolandas Valiūnas
กงสุลกิตติมศักดิ์

ที่อยู่.
Royal Thai Consulate
Jogailos g.9/1
LT-01116 Vilnius, Lithuania

Tel. +370 5 268 18 92
Fax. +370 5 212 55 91
Website:www.thaiconsulate.lt
e-mail:visa@thaiconsulate.lt