ข้อมูลทั่วไปลิทัวเนีย

ข้อมูลทั่วไปลิทัวเนีย

3 ก.พ. 2564

7,334 view

สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania)

Lithuania

  • เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  • ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลเซอร์ มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอันดับต้นของโลก
  •  มีท่าเรือปลอดน้ำแข็งที่เมือง Klaipeda ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกับท่าเรือของประเทศยุโรปอื่น ๆ รวมทั้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Free Economic Zone) บริเวณเมืองนี้

 

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่     

 

๖๕,๓๐๐ ตร.กม.
(ประมาณร้อยละ ๑๓ ของไทย)

ประธานาธิบดี

นายกีตานัส นูเซดา (Gitanas Nauseda)

เมืองหลวง

กรุงวิลนีอุส (Vilnius)

นายกรัฐมนตรี

นางอิงกริดา ซีโมนุเต้  (Ingrida Simonyte)

ประชากร

๒.๘๕ ล้านคน (ไทย ๖๖.๔๑ ล้านคน)

รมว.กต.

นายเกเบรียลิอุส แลนด์เบอร์กิส (Gabriellius Landsbergis)

ภาษาราชการ

ลิทัวเนียน (Lithuanian)

วันชาติ

๑๖ กุมภาพันธ์ (วันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ค.ศ. ๑๙๑๘)

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

๙ เมษายน ๒๕๓๖

ข้อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๖๑)

GDP

๕๓.๒๕ พันล้าน USD (ไทย ๕๐๕ พันล้าน USD)

สกุลเงิน

ยูโร (๑ ยุโร เท่ากับ ๓๗.๖๐ บาท สถานะ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓)

GDP per Capita

๑๘,๙๙๐ USD (ไทย ๗,๔๔๕.๔ USD)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ ๒.๕ (ไทย ร้อยละ ๑.๑)

อัตราว่างงาน

ร้อยละ ๖.๒ (ไทย ร้อยละ ๑.๐)

Real GDP Growth 

ร้อยละ ๓.๕ (ไทย ร้อยละ ๔.๑)

ทรัพยากรสำคัญ

ไม้ อำพัน เชื้อเพลิงหุงต้ม

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิตอาหาร ยา ไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องจักรทางการเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

รัสเซีย เยอรมนี ลัตเวีย โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เอสโตเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ โลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

รัสเซีย เยอรมนี โปแลนด์ ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญไทย-ลิทัวเนีย (๒๕๖๒)

มูลค่าการค้าไทย-ลิทัวเนีย

๖๔.๕๖ ล้าน USD (ไทยส่งออก ๔๔.๑๓ ล้าน USD และนำเข้า ๒๐.๔๓ ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า ๒๓.๗๐ ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย

คมีภัณฑ์ ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อุปกรณ์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้าจากลิทัวเนีย

ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ถ่านหิน นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป     

การลงทุน

ปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนของคนไทยโดยตรงในลิทัวเนีย มีเพียงบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (Indorama Ventures) ซึ่งเป็นกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของนักธุรกิจชาวอินเดียที่มาตั้งสำนักงานใหญ่ในไทย และต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท ยูเอบี โอเรียน โกลบอล เพท จำกัด (UAB Orion Global PET) ซึ่งเป็นบริษัทลูกและโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Zone) ของลิทัวเนีย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ๐.๑๕ ล้านตันต่อปี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๑๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนธุรกิจของลิทัวเนียที่มาตั้งสำนักงานหรือประกอบกิจการในประเทศไทย อาทิ บริษัท FL Technics (Avia Solution) ธุรกิจซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานและฝึกสอนนักบิน บริษัท Makalius ธุรกิจนำเที่ยว และโรงแรม Darjelling Boutique hotel เป็นต้น

การท่องเที่ยว

มีชาวลิทัวเนียเดินทางมาไทย ๒๑,๒๕๓ คน

คนไทยในลิทัวเนีย

ประมาณ ๓๐-๔๐ คน

สำนักงานของไทยในลิทัวเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงวิลนีอุส

(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนีย)

สำนักงานของลิทัวเนียในไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ลิทัวเนียประจำประเทศไทย

(สถานเอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)

                 

                                                         สถานะ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓