สารจากเอกอัครราชทูต

0P5A5349

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียที่รักทุกท่าน

ดิฉันได้เดินทางมารับหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ประจำเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมนายธีรกุล นิยม คู่สมรส ซึ่งดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมทำงานกับพี่น้องชุมชนไทยทุกท่านในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเดนมาร์กและลิทัวเนียให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๔ นี้ ถือเป็นปีที่มีความหมายยิ่งในความสัมพันธ์กับเดนมาร์ก เพราะเป็นปีแห่งการครบรอบ ๔๐๐ ปีของการติดต่อกันครั้งแรกระหว่างสองประเทศ

ไทยกับเดนมาร์กมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับราชวงศ์ โดยเริ่มการสถาปนาความสัมพันธ์ มาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๔และการเสด็จเยือนเดนมาร์กสองครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๕ ความสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็พัฒนาไปด้วยดี จึงนับว่าพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้มาทำงานและมาตั้งถิ่นฐานในประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมายาวนาน และมีความเจริญก้าวหน้า ชาวเดนมาร์กต่างมีความเป็นมิตรและชื่นชอบประเทศไทย แต่ละปีนักท่องเที่ยวเดนมาร์กไปเยือนไทยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน เหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแกร่งที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันต่อยอดให้ยั่งยืนสืบไป

ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ดิฉันได้เริ่มภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ในหลายโอกาส โดยได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายท่านของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งต่างให้การต้อนรับและพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองประเทศ โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย ก็จะได้มีการส่งเสริมการเยือนและไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้น

ดิฉันรู้สึกยินดีและอบอุ่นมากที่ทราบว่า ในเดนมาร์กมีชุมนุมไทยอาศัยอยู่กว่า ๑๓,๐๐๐ คน ซึ่งทุกคนถือเป็นผู้แทนที่สามารถสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ดิฉันได้มีโอกาสได้เยี่ยมเยียนวัดไทยและพบกับสมาคมคนไทยไปบ้างแล้ว ซึ่งทำให้ทราบว่าชุมชนไทยที่เดนมาร์กมีความเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดี

ดิฉันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยทั้งในเดนมาร์กและลิทัวเนีย และจะใช้ทุกโอกาสในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยในทั้งสองประเทศให้ได้อย่างทั่วถึง สุดท้ายนี้ ขอให้คนไทยทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียทุกท่าน มา ณ ที่นี้ค่ะ

 

ศิริลักษณ์ นิยม

เอกอัครราชทูต