ไอซ์แลนด์ได้รับเพิ่มระดับเครดิตระยะยาว

ไอซ์แลนด์ได้รับเพิ่มระดับเครดิตระยะยาว

7 มี.ค. 2560

1,168 view

เมื่อเดือนมกราคม 2560 Standard & Poor ได้เพิ่มระดับเครดิตคระยะยาวของไอซ์แลนด์จาก BBB+ เป็น A- โดยมีเหตุผลหลักสองประการ ได้แก่ หนึ่ง สถานะดุลการชำระเงินที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 5.4 ในปี 2559 จากการเติบโตอันรวดเร็วของการท่องเที่ยว และสอง ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 40 ในปี 2559 นอกจากนี้ Standard & Poor ยังคาดว่า บัญชีเดินสะพัดเกินดุลจะมีต่อไปจนถึงปี 2563 ส่วนระดับหนี้ของประเทศโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปด้วย

แหล่งข่าว http://icelandreview.com/news/2017/01/16/icelands-long-term-credit-rating