สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลที่พระองค์ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลที่พระองค์ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

12 ม.ค. 2560

1,156 view

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลที่พระองค์ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความตามคำแปลอย่างไม่เป็นทางการว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ขอได้ทรงรับการแสดงความยินดีอย่างจริงใจและความปรารถนาดีอย่างที่สุดแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวไทย

H.M. Queen Margrethe of Denmark has sent the following congratulation to the new King of Thailand:

“Your Majesty,

On the occasion of your proclamation as His Majesty the King of Thailand, please accept my sincere congratulations as well as my best wishes for yourself and for the people of Thailand.

Margrethe R.”

 

แหล่งที่มา http://thailand.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=067068F1-8B60-45FD-940D-A78DCFD57818