สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

28 พ.ย. 2559

983 view

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 เว็บไซต์ของพระราชวงศ์เดนมาร์กได้เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ความตามคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็น    ทางการว่า ข้าพเจ้ารู้ศึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       อดุลยเดชฯ ที่ทรงเป็นที่รักยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ของเรามีความใกล้ชิดกันมาโดยตลอดและเจ้าชายเฮนริกขอร่วมกับข้าพเจ้าในการแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระองค์ท่าน พระบรมวงศานุวงค์ และประชาชนชาวไทย

เอกสารประกอบ

news-20161128-200752-779398.pdf