เดนมาร์กปรับเปลี่ยนกฏระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษาชาวต่างชาติ

เดนมาร์กปรับเปลี่ยนกฏระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษาชาวต่างชาติ

28 พ.ย. 2559

614 view

รัฐบาลเดนมาร์กได้ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงาน ซึ่งเดิมการบังคับใช้กฎระเบียบมีความเข้มงวดมาก หากทำงานเกินที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องถูกส่งกลับประเทศ

ปัจจุบัน ระเบียบอนุญาตให้นักศึกษาที่มาจากประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถทำงานได้โดยเฉลี่ยประมาณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานมากกว่านั้นจะถูกเนรเทศออกจากเดนมาร์ก

ตามกฎระเบียบใหม่ ทางการเดนมาร์กจะตรวจสอบทุกๆ 3 เดือนว่านักศึกษาได้ทำงานมากเกินกว่าที่จำนวนชั่วโมงกำหนดหรือไม่ และถือเป็นการละเมิดกฎอย่างร้ายแรงหากนักศึกษาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานหรือทำงานเกินกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าวได้ที่ http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/working-in-denmark/hours-and-legalities

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Copenhagen Post เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559