ไอซ์แลนด์จะมีความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

ไอซ์แลนด์จะมีความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

3 มิ.ย. 2559

734 view

Federation of Icelandic Industries ได้กล่าวว่า ไอซ์แลนด์จะต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติทั้งที่เป็นแรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือรวมจำนวน 30,000 คน หรือประมาณ 2,000 คนต่อปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศระหว่างนี้จนถึงปี 2573 สาเหตุสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ซึ่งจะมีคนชราในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบัน ไอซ์แลนด์มีคนทำงานหกคนต่อผู้รับบำนาญหนึ่งคนแต่ในอีก 25 ปี จำนวนคนทำงานจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเป็นเพียงสามคน นอกจากนี้ ชาวไอซ์แลนด์เองยังนิยมที่จะย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้ การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหามากที่สุดในสาขาการก่อสร้าง การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม

แหล่งข่าว:

http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/03/10/iceland_needs_2_000_new_foreigners_a_year/

http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/05/11/iceland_may_need_major_influx_of_foreign_workers/

แหล่งภาพ: http://www.freedigitalphotos.net/images/construction-worker-silhouette-photo-p256010 (โดย Toa55)