ลิทัวเนียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านพลังงานจากการร่วมมือในโครงการ Litpol Link และ NordBalt

ลิทัวเนียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านพลังงานจากการร่วมมือในโครงการ Litpol Link และ NordBalt

14 ม.ค. 2559

1,065 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้นำลิทัวเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ และรัฐมนตรีพลังงานสวีเดน ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโครงการเครือข่ายระบบไฟฟ้าของลิทัวเนียกับโปแลนด์ Litpol Link และโครงการเครือข่ายระบบไฟฟ้าของสวีเดนกับลิทัวเนีย NordBalt ทั้งนี้ โครงการทั้งสองจะทำให้ลิทัวเนียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ เครือข่ายระบบไฟฟ้าใหม่เหล่านี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบการจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาค และยังเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้บริโภคด้วย (จากค่าไฟฟ้าที่ถูกขึ้น) โดย LitPol Link เป็นเครือข่ายขนาด 500 MW ซึ่งทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าระหว่างยุโรปตะวันตกกับประเทศบอลติกอได้ย่างมั่นคง ทั้งนี้ เมื่อมีการสร้างระบบสาธารณูประโภคด้านพลังงานในภูมิภาคบอลติกอย่างเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มประเทศบอลติกเข้ากับเครือข่ายของภาคพื้นทวีปยุโรป

แหล่งที่มาของข่าว:http://en.delfi.lt/lithuania/energy/official-launch-of-litpol-link-and-nordbalt-marks-new-era-of-lithuania-energy.d?id=69839690

แหล่งที่มาของภาพ:http://www.freedigitalphotos.net (โดย sritangphoto)