สิทัวเนียเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินยูโรอย่างเป็นทางการ

สิทัวเนียเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินยูโรอย่างเป็นทางการ

6 ต.ค. 2558

552 view

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ลิทัวเนียได้เปลี่ยนมาใช้สกุลเงินยูโรอย่างเป็นทางการ โดยสกุลเงิน   ลิตาสยังจะสามารถใช้ได้ทั่วไปในลิทัวเนียควบคู่ไปกับสกุลเงินยูโรถึงกลางเดือนมกราคม 2558 ทั้งนี้ การเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินยูโรเป็นเรื่องที่ รบ. ลิทัวเนียให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ โดยนาย Algirdas Butkevicius นายกรัฐมนตรีลิทัวเนียได้กล่าวในพิธีเปลี่ยนสกุลเงินของลิทัวเนียเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ว่า สกุลเงินยูโรจะรับประกันความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของลิทัวเนีย โดยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน และความอยู่ดีกินดีของประชาชน ซึ่งธนาคารแห่งลิทัวเนียได้ประเมินว่า การเปลี่ยนสกุลเงินเป็น    ยูโรจะส่งผลให้ในช่วงปี 2558 – 2565 การส่งออกของลิทัวเนีย (ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากแร่) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงิน 34 พันล้านลิตาส (ประมาณ 391 พันล้านบาท) และการเติบโตของ ศก. ลิทัวเนียเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.9 โดยเฉลี่ย

จากการที่ลิทัวเนียได้วางมาตรการเตรียมการการเปลี่ยนสกุลเงินล่วงหน้าไว้อย่างรัดกุมส่งผลให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2558 บุคคลสามารถนำเงินลิตาสไปแลกเป็นเงินยูโรได้ในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 3.4528 ลิตาสต่อหนึ่งยูโร โดยไม่มีค่าบริการที่สาขาที่ทำการไปรษณีย์และสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งเป็นเวลาสองเดือน ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นเวลาครึ่งปี และสาขาธนาคารพาณิชย์บางแห่งเป็นเวลาหนึ่งปี ส่วนธนาคารแห่งลิทัวเนียจะให้บริการแลกเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไม่มีกำหนดเวลา ทั้งนี้ สามารถสืบค้นจุดแลกเปลี่ยนเงินได้ที่ http://euras.lt/en/eurochange

 

แหล่งข่าว: http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuania-expects-economic-and-political-stability-in-the-euro-zone.d?id=66796992

http://euras.lt/en/news/changeover-to-the-euro-taking-place-successfully

https://www.lb.lt/impact_of_the_euro_adoption_on_the_national_economy_an_overview_of_the_quantitative_assessment

แหล่งภาพ: http://www.freedigitalphotos.net/images/Money_g61-Euro_Banknotes_And_Coins_p39069.html