เดนมาร์กจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกประจำปี 2557- 2558

เดนมาร์กจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกประจำปี 2557- 2558

5 ต.ค. 2558

456 view

World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ขยับสูงขึ้นจากเดิมที่อันดับ 15 ของโลกในปีที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นตัวของสถาบันและตลาดการเงินในประเทศ ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ดี นอกจากนี้ เดนมาร์กยังมีโครงสร้างสถาบันที่มีความโปร่งใสและมีระบบการประเมินผลการศึกษาและการอบรมที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015

(Photo from http://www3.weforum.org)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ