งาน ASEAN Reception ที่กรุงโคเปนเฮเกน/ASEAN Reception in Copenhagen

งาน ASEAN Reception ที่กรุงโคเปนเฮเกน/ASEAN Reception in Copenhagen

29 ก.ย. 2558

542 view

งาน ASEAN Reception ที่กรุงโคเปนเฮเกน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในฐานะประธานกลุ่มคณะทูตอาเซียนประจำเดนมาร์กเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานเลี้ยงรับรองของอาเซียน ณ  Asia House ในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 46 ปี และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับสาธารณชนในเดนมาร์กให้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนในอีก 2  ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในเดนมาร์กได้เสนอให้อาเซียนอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโคเปนเฮเกนขึ้นด้วย เพื่อเป็นกลไกในการทำงาน มีการกำหนดแผนงานอย่างเป็นระบบ

นอกเหนือจากเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และผู้แทนของเอกอัครราชทูตลาวประจำเดนมาร์กแล้ว งานดังกล่าวยังประกอบด้วยคณะทูต ผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาควิชาการและสื่อมวลชนด้วย

ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมงานยังได้นำอาหารและการแสดงทางวัฒนธรรมมาแสดงอีกด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ