สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกิจกรรม ASEAN Cultural Performances ที่กรุงโคเปนเฮเกน/The Royal Thai Embassy joined the ASEAN Cultural Performances in Copenhagen

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกิจกรรม ASEAN Cultural Performances ที่กรุงโคเปนเฮเกน/The Royal Thai Embassy joined the ASEAN Cultural Performances in Copenhagen

20 เม.ย. 2558

847 view

 

 

DSC_0080
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ได้จัดกิจกรรม ASEAN Cultural Performances ณ Asia House ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนให้เป็นที่รู้จักในเดนมาร์ก ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติให้ ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม โดยในส่วนของไทย ได้แสดงการรำเซิ้งกะโป๋ และจัดเดินแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไทย อาทิ ชุดไทยจักรี ไทยเรือนต้น ไทยจิตรลดา เป็นต้น สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

On 25 September 2014, the Royal Thai Embassy in Copenhagen, the Embassy of Indonesia, and the Embassy of Viet Nam organized the ASEAN Cultural Performances at the Asia House in Copenhagen to showcase ASEAN cultures in Denmark. The event featured cultural performances and mini-fashion shows from participating countries. For Thailand, apart from the presentation of Thai national costumes such as Thai Chakri, Thai Ruen Ton and Thai Chitlada , Serng Kapo or Coconut Shell Dance, a traditional folk dance from northeast of Thailand was also performed. The event well reflected the diversity of cultures of ASEAN countries as well as the unity of ASEAN as a regional community.

**********************************************

IMG_7140

11

22

IMG_7151