เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมการประชุม ASEAN Morning Coffee ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย / Ambassador attended the ASEAN Morning Coffee at the Residence of Ambassador of Indonesia

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมการประชุม ASEAN Morning Coffee ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย / Ambassador attended the ASEAN Morning Coffee at the Residence of Ambassador of Indonesia

20 เม.ย. 2558

594 view

 

 

morningcoffee

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Morning Coffee ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โดยมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียและเวียดนามเข้าร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก แนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-เดนมาร์กและการเตรียมจัดกิจกรรมร่วมของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในเดนมาร์ก อาทิ กิจกรรม  ASEAN Garden Party, ASEAN Day Reception และ ASEAN Lectures เป็นต้น

On 11 August 2014, H.E. Miss Vimon Kidchob,  Ambassdor of Thailand to Denmark, attended the ASEAN Morning Coffee at the Ambassador of Indonesia’s residence.The meeting exchanged views on a number of issues including ways to further promoting ASEAN-Denmark relations. The preparation for joint activities of ASEAN Embassies in Denmark such as ASEAN Garden Party, ASEAN Day Reception and ASEAN Lectured were also discussed during the meeting.