เดนมาร์ก ดินแดนแห่งเสรีภาพ

เดนมาร์ก ดินแดนแห่งเสรีภาพ

27 ม.ค. 2558

4,326 view

11

จากการสำรวจที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้โดยสถาบัน Fraser ของแคนาดา ระบุว่า เดนมาร์กถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 7 ของดินแดนแห่งเสรีภาพมากที่สุดในโลก โดยวัดจากความปลอดภัยและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เสรีภาพในการเคลื่อนไหว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการคบหาหรือความสัมพันธ์ อาทิเช่น กลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งเดนมาร์กได้รับคะแนนสูงสุดในด้านของเสรีภาพส่วนบุคคลที่ประชาชนมีสิทธิเคลื่อนย้ายเข้าออกนอกประเทศได้อย่างอิสระเสรี และเสรีภาพของกลุ่มรักร่วมเพศ เดนมาร์กได้รับคะแนน 7.8 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน ในด้านความปลอดภัยและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ส่วนด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น เดนมาร์กได้คะแนน 5 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fraserinstitute.org/publicationdisplay.aspx?id=19171&terms=denmark+freedom+index#