ประเพณีการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

27 ม.ค. 2558

1,717 view

H.E. Ms. Vimon

Photographer: Keld Navntoft, Scanpix

ประเพณีการจัดงานเลึ้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของเดนมาร์กนี้มีมานานหลายศตวรรษแล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่และยังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของประเทศ ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กยังคงสืบสานประเพณีนี้ด้วยการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

ประเพณีดังกล่าวนั้นเริ่มขึ้นเมื่อสมัยกลางศตวรรษที่ 16 ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการขยายวันจัดงานเลี้ยงฉลองวันปีใหม่เป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากว่า ไม่สามารถรับรองแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดได้หมดในวันที่ 1มกราคมของทุกปี

ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ทรงจัดให้มีการเลี้ยงฉลองวันปีใหม่ทั้งหมด 3 วันด้วยกัน

1. วันแรก พระราชทานเลี้ยงสำหรับคณะรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการพลเรือนระดับสูงของประเทศ และบุคคลในพระราชสำนัก ซึ่งจะจัดขึ้นที่พระราชวังคริสเตียนที่ 7 Amalienborg

2. วันที่สอง

– พระราชทานเลี้ยงสำหรับข้าราชการระดับศาลฎีกา มหาดเล็กรักษาพระองค์ และข้าราชบริพาร ซึ่งจะจัดขึ้นที่พระราชวังคริสเตียนที่ 7 Amalienborg

– พระราชทานเลี้ยงสำหรับคณะทูตานุทูตที่พระราชวัง Christianborg

3. วันที่สาม พระราชทานเลี้ยงข้าราชการจากกรมป้องกันและรักษาความมั่นคงฯ (The Danish Emergency Management Agency) ตัวแทนบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศและบุคคลอื่นที่ได้รับเชิญ ซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวัง Christianborg

 

Source: www.konghuset.dk