สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 529 view

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน พร้อมทั้งคู่สมรส เข้าร่วมพิธี และได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในนามพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเดนมาร์กและสาธารณรัฐลิทัวเนีย โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ