สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

28 ก.ค. 2563

189 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน พร้อมทั้งคู่สมรส เข้าร่วมพิธี และได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในนามพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเดนมาร์กและสาธารณรัฐลิทัวเนีย และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ