รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563

15 พ.ค. 2563

502 view

สถานะวันที่ 13 พ.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในเดนมาร์ก(สถานะวันที่ 13 พ.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น.) รวม 10,865 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน) ผู้รับการตรวจหาเชื้อ 355,771 คน (เพิ่มขึ้น 11,490 คน) มีผู้เสียชีวิต 527 คน (เท่าเดิม) ผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. 177 คน (เท่าเดิม) โดย 43 คน (เท่าเดิม) รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 8,778 คน (เท่าเดิม) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น.)

2. สรุปแผนการเปิดสังคมเดนมาร์กอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แผนขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 นรม.เดนมาร์กได้ประกาศแผนขั้นที่ 2 สรุปได้ ดังนี้

(1) กิจกรรมที่สามารถเปิดให้บริการ/ดำเนินการได้ทันที ได้แก่ การแข่งขันกีฬาอาชีพที่ไม่มีผู้เข้าชม กีฬาสมัครเล่นและกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งซึ่งมีการรวมตัวกันไม่เกิน 10 คน สวนสัตว์ที่ผู้เข้าชมสามารถขับรถและอยู่ในรถในขณะเข้าชม และสถานที่ทำงานในภาคเอกชนให้พนักงานเริ่มกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ

(2) กิจกรรมที่สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 11 พ.ค. 2563 ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด และห้างสรรพสินค้า

(3) กิจกรรมที่สามารถเปิดให้บริการ/ดำเนินการได้ตั้งแต่ 18 พ.ค. 2563 ได้แก่ ร้านอาหารและร้านกาแฟ, โรงเรียนประถมและมัธยม ระดับเกรด 6-10, การเรียนการสอน รวมทั้งการสอบที่จำเป็นต้องมีการเข้าร่วมทางกายภาพ สถาบันการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ การศึกษาสายวิชาชีพ และการศึกษาพื้นฐานและการฝีกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม, ห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะยืมและคืนหนังสือได้, โบสถ์ มัสยิด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอื่นๆ และโรงเรียนประจำ (efterskole)

แผนขั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 8พ.ค. 2563 รัฐบาลเดนมาร์กและพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้เห็นชอบร่วมกันโดยจะเริ่มแผนขั้นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป สรุปได้ ดังนี้

(1) ผ่อนปรนมาตรการห้ามรวมตัวกันเป็นไม่เกิน 30-50 คน (จากเดิมไม่เกิน 10 คน)

(2) อนุญาตให้มีการเปิดให้บริการ/เปิดดำเนินการของ

- สถาบันและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนต์ สวนสนุกกลางแจ้ง สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรมฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน

- การบริการภาครัฐ โดยเฉพาะที่มีกรณีคั่งค้างเป็นจำนวนมาก

- การทำวิจัยภาครัฐที่จำเป็นต้องมี physical attendance

- การฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงาน และศูนย์สอนภาษา

- การเรียนการสอนใน Højskoler

- กีฬาในร่ม และกิจกรรมสมาคมในร่ม เช่น รร.สอนทักษะพิเศษภาคค่ำ

ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่มแผนขั้นที่ 3 State Serum Institute (SSI) จะต้องพิจารณาว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และโมเดลทางคณิตศาสตร์ของ SSI จะต้องยืนยันว่ามีความเหมาะสมทางสาธารณสุขที่จะเริ่มเปิดสังคมเดนมาร์กตามแผนขั้นที่ 3 ข้างต้นได้ นอกจากนี้ หากมีพัฒนาการดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และโมเดลคณิตศาสตร์บ่งชี้ว่าสามารถผ่อนปรนมาตรการได้มากขึ้น ก็จะพิจารณาอนุญาตให้มีการเข้าทำงานในสถานที่ทำงานภาครัฐมากขึ้น และให้โทรทัศน์ช่อง DR และ TV2 ดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ

แผนขั้นที่ 4

ข้อจำกัดและมาตรการที่จะยังคงไว้ต่อไปจนถึงแผนขั้นที่ 4 ของการเปิดสังคมเดนมาร์ก ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือน ส.ค. 2563 ประกอบด้วย การห้ามเปิดบริการดิสโก้เทค สถานบันเทิงกลางคืน สถานที่ออกกำลังกายและศูนย์สันทนาการในร่ม เช่น fitness center สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น/สวนสนุกในร่ม การเรียนการสอนในระดับอื่น ๆ ทั้งหมด (เช่น มหาวิทยาลัย) รวมทั้งการห้ามจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน (มีผลบังคับใช้ไปถึงอย่างน้อยวันที่ 31 ส.ค. 2563)

กลยุทธ์เชิงรุกการตรวจหาเชื้อ

- รัฐบาลเดนมาร์กได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นซึ่งจะอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเดนมาร์กจะไม่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน (personal protective equipment) อีกในอนาคต โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางประสานงานในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและ test kits ระหว่างภาครัฐกับเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ

- เดนมาร์กได้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการตรวจหาเชื้อเพื่อให้การเปิดสังคมเดนมาร์กเป็นไปอย่างปลอดภัย โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ การตรวจหาเชื้อ (Testing) การติดตาม (Tracking) และการกักกันตัว (Isolation) โดยแบ่งการตรวจหาเชื้อเป็น 2 เส้นทาง คือ (1) heath track เน้นการตรวจผู้มีอาการป่วยต้องสงสัย ผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่น ๆ และบุคลากรในภาคสาธารณสุข และ 2) community track ดำเนินการโดย Test Center Denmark 16 แห่งทั่วประเทศ เน้นการตรวจบุคคลที่ไม่มีอาการ และผู้ที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากกลไกการติดตาม (tracking) ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ รัฐบาลเดนมาร์กจะเสนอต่อรัฐสภาในโอกาสแรก เพื่อให้ความเห็นชอบให้เทศบาลจัดศูนย์กักกันตัวให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถกักตัวแยกจากครอบครัวในบ้านพักได้ เช่น การเช่าโรงแรม หรือสถานที่พักตากอากาศ ฯลฯ

3. การเดินทางมายังเดนมาร์ก กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 31 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 รัฐบาลเดนมาร์กได้ผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมคู่สมรสในเดนมาร์กได้ แต่หากมีอาการของโรค COVID-19 ก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

อย่างไรก็ดี รัฐบาลเดนมาร์กกำลังหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ รวมทั้งคำแนะนำการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2563

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. การเดินทางไปประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้มีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยจะห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

สถานทูตเข้าใจดีถึงความลำบากของคนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในชั้นนี้ จึงอยากขอให้คนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พ.ค. นี้ และยังไม่เคยแจ้งสถานทูต กรุณาแสดงความประสงค์ไปที่อีเมล thaitogohome@gmail.com โดยระบุ 1) ชื่อนามสกุลภาษาไทย 2) ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ 3) เบอร์ติดต่อกลับที่เดนมาร์ก หรือ ลิทัวเนีย และ 4) ช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทางกลับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมมาตรการรองรับต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

5. คำแนะนำจาก Danish Health Authority ของเดนมาร์กในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2563 หน่วยงาน Danish Health Authority ได้ปรับปรุงคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสังคมเดนมาร์กในขั้นที่ 2 จะไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง โดยเน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยของมือ การทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ต้องสัมผัส รวมทั้งการมี contact-free solutions มากยิ่งขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID -19

5.1 คำแนะนำทั่วไป 5 ประการ ประกอบด้วย

- ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค/เจลล้างมือ

- ไอหรือจาม โดยใช้แขนด้านใน

- หลีกเลี่ยงการจับมือ หอมแก้มและกอด – จำกัดการสัมผัสทางกายภาพ

- ใส่ใจกับการทำความสะอาด – ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- รักษาระยะห่างระหว่างกัน

ทั้งนี้ คำแนะนำที่ปรับปรุงใหม่ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตรในพื้นที่สาธารณะ (จากเดิมอย่างน้อย 2 เมตร) ยกเว้นในบางกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อทางละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายซึ่งยังคงต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร เช่น การร้องเพลง การสอนหนังสือ การอยู่ในพื้นที่แคบที่มีการระบายอากาศน้อย รวมทั้งการเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ. และบ้านพักคนชรา เป็นต้น

5.2 ขอให้อยู่บ้านหากมีอาการของโรค COVID - 19

อาการทั่วไปในช่วงเริ่มต้นและกรณีเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงของโรค COVID – 19 จะคล้ายกับอาการทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ รู้สึกปวดกล้ามเนื้อ ไอแห้งและมีไข้ บางคนอาจมีอาการปวดศรีษะ สูญเสียการรับรสชาติและกลิ่น คลื่นไส้ ท้องเสียและอาการอื่น ๆ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุคของ Danish Health Authority

https://www.facebook.com/110524953886201/posts/137703684501661/?substory_index=0

6. เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

6.1 ทางการเดนมาร์กได้จัดตั้งเบอร์ Hotline สำหรับสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ COVID-19 เป็นภาษาไทย หมายเลข + 45 41 45 30 55 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. หรือสามารถส่งข้อความสอบถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีผู้ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บ https://coronadenmark.dk/th/latest-news/

6.2 เบอร์โทรศัพท์ Hotline ของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

 

สถานะวันที่ 9 พ.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอรายงานสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก ดังนี้

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 10,281 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 135 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 308,307 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 14,148 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 522 (เพิ่มขึ้น 8 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 205 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน) โดย 42 คน (ลดลง 1 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 8123 คน (เพิ่มขึ้น 434 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 รบ.เดนมาร์กและพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้เห็นชอบร่วมกันต่อแผนขั้นที่ 3 ของการเปิดสังคมเดนมาร์ก ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 8 มิ.ย. 2563 สรุปได้ ดังนี้

2.1 ผ่อนปรนมาตรการห้ามรวมตัวกันเป็นไม่เกิน 30-50 คน (จากเดิมไม่เกิน 10 คน) โดยจะมีการประกาศข้อควรปฏิบัติสำหรับการจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยงในโอกาสพิธีรับศีลกำลัง เป็นต้น

2.2 อนุญาตให้มีการเปิดให้บริการ/เปิดดำเนินการของ

- สถาบันและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนต์ สวนสนุกกลางแจ้ง สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรมฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน

- การบริการภาครัฐ โดยเฉพาะที่มีกรณีคั่งค้างเป็นจำนวนมาก

- การทำวิจัยภาครัฐที่จำเป็นต้องมี physical attendance

- การฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงาน และศูนย์สอนภาษา

- การเรียนการสอนใน Højskoler

- กีฬาในร่ม และกิจกรรมสมาคมในร่ม เช่น รร.สอนทักษะพิเศษภาคค่ำ โดยต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติที่กำหนดโดย sectoral partnership

2.3 ก่อนจะเริ่มแผนขั้นที่ 3 State Serum Institute (SSI) จะต้องพิจารณาว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย COVID-19 ใน รพ. มากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และโมเดลทางคณิตศาสตร์ของ SSI จะต้องยืนยันว่ามีความเหมาะสมทางสาธารณสุขที่จะเริ่มเปิดสังคมเดนมาร์กตามแผนขั้นที่ 3 ข้างต้นได้ นอกจากนี้ หากมีพัฒนาการดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และโมเดลคณิตศาสตร์บ่งชี้ว่ายังมี capacity ที่จะผ่อนปรนมาตรการได้มากขึ้น ก็จะพิจารณาอนุญาตให้มีการเข้าทำงานทางกายภาพในสถานที่ทำงานภาครัฐมากขึ้น และให้โทรทัศน์ช่อง DR และ TV2 ดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ

2.4 ข้อจำกัดและมาตรการที่จะยังคงไว้ต่อไปจนถึงแผนขั้นที่ 4 ของการเปิดสังคมเดนมาร์ก ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือน ส.ค. 2563 ประกอบด้วย การห้ามเปิดบริการดิสโก้เทค สถานบันเทิงกลางคืน สถานที่ออกกำลังกายและศูนย์สันทนาการในร่ม เช่น fitness center สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น/สวนสนุกในร่ม การเรียนการสอนในระดับอื่น ๆ ทั้งหมด (เช่น มหาวิทยาลัย) รวมทั้งการห้ามจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน (มีผลบังคับใช้ไปถึงอย่างน้อยวันที่ 31 ส.ค. 2563)

2.5 พรรคการเมืองทุกพรรครับทราบว่า การเปิดสังคมเดนมาร์กตามแผนขั้นที่ 2 และขั้นต่อ ๆ ไปอาจนำไปสู่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ. มากขึ้น โดยจะมีการหารือกันก่อนเริ่มใช้แผนแต่ละขั้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามสถานการณ์ และโดยที่ในขณะนี้การแพร่ระบาดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ในการหารือช่วงเปลี่ยนผ่านแผนแต่ละขั้น อาจพิจารณาว่าจะใช้มาตรการที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคหรือไม่ นอกจากนี้ หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง รบ. สามารถออกจากข้อตกลงนี้และประกาศใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://politi.dk/corona…/kontrolleret-genaabning-af-danmark

-------------------------------

Photo credit : dr.dk

https://www.dr.dk/…/den-store-genaabning-af-danmark-er-klar…

 

สถานะวันที่ 7 พ.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 19.00 น. นรม.เดนมาร์กได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแจ้งแผนขั้นที่สองของการเปิดสังคมเดนมาร์กอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Phase 2 of the controlled reopening of Denmark) หลังจากการหารือระหว่าง รบ.เดนมาร์กกับผู้แทนพรรคการเมืองทั้ง 10 พรรคในรัฐสภาเดนมาร์ก บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการจาก State Serum Institute (SSI) และรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การเปิดสังคมเดนมาร์กอยู่บนเงื่อนไข 5 ข้อ คือ 1) ยุทธศาสตร์การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกทั้งhealth track และ community track 2) การใช้อุปกรณ์ป้องกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 3) คำแนะนำด้านการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 4) คำแนะนำด้านสุขอนามัย และ 5) การหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดแบบ super-spreading

2. แผนขั้นที่สองของการเปิดสังคมเดนมาร์ก ประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมที่สามารถเปิดให้บริการ/ดำเนินการได้ทันที ได้แก่ การแข่งขันกีฬาอาชีพที่ไม่มีผู้เข้าชม กีฬาสมัครเล่นและกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งซึ่งมีการรวมตัวกันไม่เกิน 10 คน สวนสัตว์ที่ผู้เข้าชมสามารถขับรถและอยู่ในรถในขณะเข้าชม (เมื่อมีการกำหนดข้อควรปฏิบัติเสร็จสิ้น) สถานที่ทำงานในภาคเอกชนให้พนักงานเริ่มกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ

2.2 กิจกกรมที่สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 11 พ.ค. 2563 ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด รวมทั้งห้างสรรพสินค้า โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำหนดโดย sectoral partnership

2.3 กิจกรรมที่สามารถเปิดให้บริการ/ดำเนินการได้ตั้งแต่ 18 พ.ค. 2563 ได้แก่

- ร้านอาหารและร้านกาแฟ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติด้านสุขอนามัย การรักษาระยะห่าง เวลาเปิด-ปิด ฯลฯ

- โรงเรียนประถมและมัธยม ระดับเกรด 6-10 โดยให้หน่วยงานเทศบาลที่กำกับดูแลโรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อควรปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่กำหนดโดยsectoral partnership

- การเรียนการสอน รวมทั้งการสอบที่จำเป็นต้องมีการเข้าร่วมทางกายภาพ สถาบันการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ การศึกษาสายวิชาชีพ และการศึกษาพื้นฐานและการฝีกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม

- ห้องสมุดให้บริการยืมและคืนหนังสือได้

- โบสถ์ มัสยิด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอื่น ๆ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติด้านสุขอนามัย

- โรงเรียนประจำ ซึ่งโรงเรียนและ สธ.เดนมาร์กจะร่วมกันกำหนดข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ถูกกำหนดให้ปิดการดำเนินการก่อนหน้านี้สามารถเลือกที่จะปิดการดำเนินการและขอรับการช่วยเหลือทางเงินเพื่อครอบคลุมต้นทุนคงที่ไม่เกินร้อยละ 80 ต่อไปได้ นอกจากนี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ เห็นพ้องที่จะหารือร่วมกันเพื่อphase outมาตรการชั่วคราวเพื่อให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกับการกำหนดแผนการเปิดเศรษฐกิจเดนมาร์กอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาข้อมูลและคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

3. พรรคการเมืองต่าง ๆ รับทราบว่า รบ.เดนมาร์กกำลังหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ รวมทั้งคำแนะนำการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่ง รบ. เดนมาร์กจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นอกจากนี้ ยังคงมาตรการการห้ามรวมตัวกันเกิน 10 คนไว้ โดยจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 2563

4. หน่วยงาน SSIจะทบทวนการคำนวณในอีก 20 สัปดาห์ข้างหน้า โดยหากเงื่อนไขเบื้องต้นของการเปิดสังคมเดนมาร์กครั้งนี้เปลี่ยนไป พรรคการเมืองต่าง ๆ จะหารือกันอีกครั้ง นอกจากนี้ หลังจากการแถลงข่าวครั้งนี้ รบ.เดนมาร์กและผู้แทนพรรคการเมืองจะหารือกันต่อทันที เพื่อกำหนดแผนระยะยาวของการเปิดสังคมเดนมาร์กขั้นต่อไป ซึ่งจะประกอบด้วยแผนจนถึงสิ้นสุดฤดูร้อน และแผนหลังช่วงฤดูร้อน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.regeringen.dk/…/pressemoede-om-genaabning-af-d…/

 

สถานะวันที่ 5 พ.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 5 พ.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 10,019 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 151 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 267,189 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 13,043 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 503 คน (เพิ่มขึ้น 10 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 228 คน (ลดลง 24 คน) โดย 49 คน (ลดลง 8 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 7,492 คน (เพิ่มขึ้น 208 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในเดนมาร์ก

2.1 หน่วยงาน State Serum Institute ของเดนมาร์กเผยแพร่รายงานล่าสุดว่า หลังจากที่เดนมาร์กได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการ lock down และเปิดสังคมเดนมาร์กมาแล้ว 2 สัปดาห์ ค่า reproduction figure (R0figure) ของการแพร่ระบาด เพิ่มสูงขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.9 (ระหว่างวันที่ 14 -30 เม.ย. 2563) อย่างไรก็ดี ยังไม่เกิน 1 ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับได้ นอกจากนี้ สามารถเพิ่มการตรวจหาเชื้อได้มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (มากกว่า 10,000 คน/วัน) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเรื้อรังที่ รพ. Aarhus มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าการเปิดสังคมเดนมาร์กที่ผ่านมาทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 ในเดนมาร์ก

2.2 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 นรม. เดนมาร์กกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันแรงงาน โดยกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจเดนมาร์กหลังวิกฤต COVID-19 ว่าจะต้อง “fair, financially responsible and green” ซึ่งรัฐบาลจะจัดสรร งปม. จำนวน 30 พันล้านโครนเดนมาร์กในการปรับปรุงซ่อมแซม public housing สำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น เปลี่ยนระบบทำความอบอุ่นที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นระบบพลังงานหมุนเวียน) และให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นการ kickstart ทั้งเศรษฐกิจเดนมาร์กและ climate flight

2.3 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2563 Danish Health Authority ได้ออกguidelines ใหม่เกี่ยวกับ COVID-19 โดยมีการกำหนดกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหากติดเชื้อไวรัสโคโรนาอาจพัฒนาไปสู่อาการป่วยขั้นรุนแรง ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุ (2) ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา (3) ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (4) ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอักเสบรุนแรง โรคมะเร็งปอด โรคไตเรื้อรังที่มีภาวะไตวาย โรคเบาหวาน เป็นต้น (5) เด็กที่มีโรคประจำตัว (6) บุคคลไร้ที่อยู่อาศัย และ (7) สตรีมีครรภ์ นอกจากนี้ Danish Health Authority ได้ผ่อนปรนคำแนะนำเกี่ยวกับการเยี่ยมและอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ โดยให้เหตุผลว่าในบางกรณีข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (เช่น ความโดดเดี่ยวและสุขภาพจิต) มีความสำคัญเช่นเดียวกับการป้องกันการติดโรค จึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ โดยย้ำให้ญาติและครอบครัวยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยและอาจจำกัดการอยู่ใกล้ชิดเฉพาะบุคคลกลุ่มเดิมและจำนวนน้อย ในการนี้ สถานทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 รัฐบาลเดนมาร์กได้ผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมคู่สมรสในเดนมาร์กได้ แต่หากมีอาการของโรค COVID-19 ก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้มีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยจะห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 สถานทูตเข้าใจดีถึงความลำบากของคนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในชั้นนี้ จึงอยากขอให้คนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พ.ค. นี้ และยังไม่เคยแจ้งสถานทูต กรุณาแสดงความประสงค์ไปที่อีเมล thaitogohome@gmail.com โดยระบุ 1) ชื่อนามสกุลภาษาไทย 2) ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ 3) เบอร์ติดต่อกลับที่เดนมาร์ก หรือ ลิทัวเนีย และ 4) ช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทางกลับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมมาตรการรองรับต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority - ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน - ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน - หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว - หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม - หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้ - หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้ - ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น - ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส - ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที - หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

6. เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

6.1 ทางการเดนมาร์กได้จัดตั้งเบอร์ Hotlineสำหรับสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ COVID-19 เป็นภาษาไทย หมายเลข + 45 41 45 30 55 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. หรือสามารถส่งข้อความสอบถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีผู้ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บ https://coronadenmark.dk/th/latest-news/

6.2 เบอร์โทรศัพท์ Hotlineของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline --------------------------------- Photo credit : https://nyheder.tv2.dk