รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2563

22 เม.ย. 2563

546 view

สถานะวันที่ 28 เม.ย. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 28 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 9,049 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 153 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 174,792 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 11,218 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของผู้เข้ารับการตรวจใน 1 วัน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 434 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 284 คน (ลดลง 26 คน) โดย 66 คน (ลดลง 6 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 6,312 คน (เพิ่มขึ้น 162 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในเดนมาร์ก

2.1 ตำรวจเดนมาร์กได้กำหนดพื้น “hot spots” เพิ่มเติมอีกจาก 38 แห่งที่ประกาศไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563 เป็น 124 แห่ง โดยให้ชาวเดนมาร์กหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการมีผู้มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศดี อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้มีเพียงพื้นที่ในเขต Islands Brygge เท่านั้นที่ยังมีการห้ามเข้าใช้พื้นที่ (stay ban) จนถึงวันที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 23.59 น. ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,500 โครนเดนมาร์ก

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/coronavi…/aktuelle-hotspots-du-boer-undgaa

ในการนี้ สถานทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

2.2 เดนมาร์กจะจัดตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อ COVID-19 (test centres) ในรูปแบบเต็นท์สนามอีก 11 แห่ง เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว 5 แห่ง ได้แก่ เมือง Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Ballerup, Hillerød, Hvidovre และ Bornholm ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใหม่ที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้ได้อย่างน้อย 20,000 คน/วัน ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อดังกล่าวดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กและ Danish regions ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Novo Nordisk Foundation และบริษัทเวชภัณฑ์ยา Novo Nordisk โดยมูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 250 ล้านโครนเดนมาร์ก เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อดังกล่าว ในขณะที่บริษัทฯ สนับสนุนด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์และการตรวจหาเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุขเดนมาร์กได้ดำเนินการเพื่อเพิ่ม testing capacity และได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์สำหรับผู้จะได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจมากขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเปิดสังคมเดนมาร์กอย่างมีระบบระเบียบ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ฉบับล่าสุด (สถานะวันที่ 23 เม.ย. 2563) ให้แพทย์ส่งตัวผู้สมควรได้รับการตรวจไปยัง test centers เช่น หากมีอาการป่วย (ผู้มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจตั้งแต่อาการน้อย ปานกลาง หรือหนัก แพทย์สามารถส่งตัวเข้ารับการตรวจได้) ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ทำงานในสถานพยาบาล/บ้านพักคนชรา ผู้ที่จะได้เข้ารับการรักษาโรคใดก็ตามในโรงพยาบาลมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง ผู้ที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย เป็นต้น ทั้งนี้ แพทย์ประจำตัวหรือแพทย์เบอร์ hotline ฉุกเฉินนอกเวลาทำการปกติ จะเป็นผู้พิจารณาและส่งตัวไปยัง test centres

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVI…

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 รัฐบาลเดนมาร์กได้ผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมคู่สมรสในเดนมาร์กได้ แต่หากมีอาการของโรค COVID-19 ก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้มีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยจะห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

สถานทูตเข้าใจดีถึงความลำบากของคนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในชั้นนี้ จึงอยากขอให้คนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พ.ค. นี้ และยังไม่เคยแจ้งสถานทูต กรุณาแสดงความประสงค์ไปที่อีเมล thaitogohome@gmail.com โดยระบุ 1) ชื่อนามสกุลภาษาไทย 2) ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ 3) เบอร์ติดต่อกลับที่เดนมาร์ก หรือ ลิทัวเนีย และ 4) ช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทางกลับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมมาตรการรองรับต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

6. เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

6.1 ทางการเดนมาร์กได้จัดตั้งเบอร์ Hotlineสำหรับสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ COVID-19 เป็นภาษาไทย หมายเลข + 45 41 45 30 55 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. หรือสามารถส่งข้อความสอบถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีผู้ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บ https://coronadenmark.dk/th/latest-news/

6.2 เบอร์โทรศัพท์ Hotlineของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline


สถานะวันที่ 27 เม.ย. 2563

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้มีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 นั้น

สถานทูตขอแจ้งให้ทราบว่า วันนี้ (27 เม.ย. 2563) สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้มีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยจะห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

สถานทูตเข้าใจดีถึงความลำบากของคนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในชั้นนี้ จึงอยากขอให้คนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พ.ค. นี้ และยังไม่เคยแจ้งสถานทูต กรุณาแสดงความประสงค์ไปที่อีเมล thaitogohome@gmail.com โดยระบุ 1) ชื่อนามสกุลภาษาไทย 2) ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ 3) เบอร์ติดต่อกลับที่เดนมาร์ก หรือ ลิทัวเนีย และ 4) ช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทางกลับ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมมาตรการรองรับต่อไป

สถานทูตขอให้คนไทยทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและกรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook ของสถานทูตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความห่วงใยจากสถานทูต

 

สถานะวันที่ 26 เม.ย. 2563

 

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอรายงานสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 26 เม.ย. 2563) ดังนี้

1. มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 8,773 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 130 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 154,663 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 10,097 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 422 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 285 คน (ลดลง 5 คน) โดย 70 คน (เท่าเดิม) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 5,994 คน (เพิ่มขึ้น 136 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. ตำรวจเดนมาร์กเตือนให้ชาวเดนมาร์กหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่กำหนดเป็น “hot spots” ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้คนออกมารับแสงแดดจำนวนมากในสุดสัปดาห์นี้ โดยหากพบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของตำรวจให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือมีผู้คนมารวมตัวกันหนาแน่นเกินไป ก็จะสั่งให้ทุกคนสลายตัวและปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทันที นอกจากนี้ ผอ. State Serum Institute ขอให้ชาวเดนมาร์กยังคงรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างเคร่งครัด หลังจากที่พบว่ามีชาวเดนมาร์กออกมารับแสงแดด/อาบแดบจำนวนมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าไม่ควรให้ความพยายามที่ผ่านมา 1 เดือนในการยับยั้งการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีต้องสูญเปล่าไปและมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก หากชาวเดนมาร์กลดความระมัดระวังลง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่กำหนดเป็น “hot spots” ได้ที่ https://politi.dk/…/her-er-politiets-corona-hots…/2020/04/24)

3. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563 ตำรวจเดนมาร์กได้ออกประกาศห้ามเข้าใช้พื้นที่ (OPHOLDSFORBUD) เป็นการชั่วคราว 2 แห่ง ได้แก่

3.1 พื้นที่ Islands Brygge ในกรุงโคเปนเฮเกน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2563 เวลา 21.00 น. จนถึง 23.59 น. โดยเป็นการห้ามเข้าไปใช้พื้นที่ เช่น อาบน้ำ นั่งเล่นพักผ่อน ออกกำลังกาย แต่ยังสามารถขับรถผ่าน เดิน/วิ่งผ่าน หรือจูงสุนัขผ่านได้

3.2 Lakolk Shopping Center บนเกาะ Rømø ทางตอนใต้ของเขตจัตแลนด์ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2563 เวลา 18.30 - 00.00 น. และช่วงกลางคืนระหว่างวันที่ 26 และ 27 เม.ย. 2563 โดยเป็นการห้ามเข้าไปใช้พื้นที่ เช่น นั่งเล่นบนม้านั่งหรือในสนามเด็กเล่น แต่ยังสามารถเดิน/วิ่งผ่าน จูงสุนัขเดินผ่าน ซื้อไอศกรีมและซื้อของในร้านค้าในบริเวณดังกล่าวได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของร้านค้าเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ภายในร้านค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,500 โครนเดนมาร์ก การออกประกาศห้ามมีขึ้น หลังจากพบว่ามีผู้เข้าไปใช้พื้นที่ข้างต้นจำนวนมากในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งมีอากาศและแสงแดดดี ทำให้ไม่สามารถควบคุมให้การเข้าใช้พื้นที่เป็นไปตามคำแนะนำของ สธ. เดนมาร์กเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างระหว่างกันได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://politi.dk/coron…/aktuelle-midlertidige-opholdsforbud

สถานทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

---------------------

ติดตามข่าวเพิ่มเติมและภาพประกอบได้ที่

https://www.dr.dk/…/politiet-indfoerer-opholdsforbud-paa-is…

https://www.tv2lorry.dk/…/de-foerste-boeder-er-faldet-paa-i…

https://www.dr.dk/…/ejer-af-roemoe-opholdsforbud-er-paa-sin…

สถานะวันที่ 24 เม.ย. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 24 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 8,408 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 137 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 132,967 (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 8,792 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 403 คน (เพิ่มขึ้น 9 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 320 คน (เพิ่มขึ้น 1 คน) โดย 69 คน (ลดลง 5 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 5,715 (เพิ่มขึ้น 142 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในเดนมาร์ก

2.1 ทางการเดนมาร์กกำหนดห้ามจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ในช่วงฤดูร้อนนี้ไปจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2563 ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมาจากการประเมินผลของหน่วยงานสาธารณสุขว่ายังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-19 ในระยะเวลาอีกหลายเดือนข้างหน้า ในชั้นนี้ การกำหนดเพดานจำนวนคนสำหรับการจัดงานขนาดใหญ่ไม่เกิน 500 คนนี้จะยังไม่มีความสำคัญในทางปฏิบัติใด ๆ เนื่องจากมาตรการห้ามการรวมตัวกันเกิน 10 คนยังมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2563 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำลังติดตามพัฒนาการของการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและอาจปรับเปลี่ยนจำนวนคนที่สามารถรวมตัวกันได้ตามสถานการณ์

2.2 Danish Health Authority ได้เผยแพร่คำแนะนำด้านสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรค COVID-19 ในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบโปสเตอร์และคลิป VDO ที่มีความยาวประมาณ 1.24 นาที ประกอบด้วยคำแนะนำ 4 ข้อ ได้แก่

(1) ให้อยู่บ้านและใช้สื่อดิจิตัลในการติดต่อครอบครัวและเพื่อน

(2) ละหมาดกับสมาชิกในบ้านเท่านั้น

(3) ไม่รวมตัวกันเกิน 10 คน ในสถานที่ใดก็ตาม

(4) รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรกับบุคคลอื่นและหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย เช่น การจับมือ การกอด และจูบที่แก้มเพื่อทักทาย ตลอดจนการหมั่นล้างมือให้สะอาด และใช้แขนด้านในปิดปากเมื่อไอหรือจาม เป็นต้น

นอกจากนี้ นาย Mattias Tesfaye รมว. ก.การเข้าเมืองและการบูรณาการได้ขอให้ชาวมุสลิมจำนวนกว่า 320,000 คนในเดนมาร์กปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยของทางการเดนมาร์ก มากกว่าการยึดถือตามหลักประเพณี และขอให้ใช้ video call แทนการอยู่ร่วมกันในช่วงเดือนรอมฎอน โดยได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา โบสถ์ของศาสนาคริสต์และยิว รวมทั้งมัสยิดของศาสนาอิสลาม ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดชอง COVID-19 ซึ่งได้ช่วยลดภาระในระบบสาธารณสุขของเดนมาร์กได้อย่างมาก เดนมาร์กไม่สามารถรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงอีสเตอร์หรือรอมฎอน

ในการนี้ สถานทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2563 รัฐบาลเดนมาร์กได้ผ่อนปรนมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมคู่สมรสในเดนมาร์กได้ แต่หากมีอาการของโรค COVID-19 ก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

4.1 ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานทูตจะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

4.2 สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยทาง facebook ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

สามารถอ่านละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/249245651792690/posts/3219184781465414/?d=n

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

6. เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

6.1 ทางการเดนมาร์กได้จัดตั้งเบอร์ Hotline สำหรับสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ COVID-19 เป็นภาษาไทย หมายเลข + 45 41 45 30 55 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. หรือสามารถส่งข้อความสอบถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีผู้ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บ https://coronadenmark.dk/th/latest-news/

6.2 เบอร์โทรศัพท์ Hotline ของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

 

สถานะวันที่ 22 เม.ย. 2563

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนไทยและอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด COVID-19 ให้แก่สำนักสงฆ์วัดป่าธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้พบกับผู้แทนของสำนักสงฆ์วัดป่าธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยพระเลอพันธ์ ปัญญาปสุโต พระภิกษุสงฆ์สำนักสงฆ์วัดป่าธรรมชาติ นาย Finn Lauritzen Holm เหรัญญิกของสำนักสงฆ์ฯ และนางสุกัญญา นวลนรนาถ คณะกรรมการวัด ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยมีนางสาวปรารถนา ดิษยทัต อัครราชทูตที่ปรึกษา และนาย ธนภูมิ ริมชลา ที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล เข้าร่วมด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเมืองรานัสและเมืองออร์ฮุสว่าได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 มากน้อยแค่ไหน ซึ่งทางผู้แทนสำนักสงฆ์ฯ ได้แจ้งว่า ทางสำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และชุมชนคนไทยได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด อาทิ การห้ามชุมนุมเกินกว่า ๑๐ คน การมีระยะห่างทางสังคม และการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ในพื้นที่สามารถปรับตัวได้และอาศัยอยู่กับครอบครัว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งว่า ในสถานการณ์ COVID-19 ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์ที่จะประสานงานกับสำนักสงฆ์และเจ้าอาวาสก็เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนไทยในต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้แทนของสำนักสงฆ์วัดป่าธรรมชาติเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนไทยในเดนมาร์กในสถานการณ์ COVID-19 และได้มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนคนไทยในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID-19 ด้วย

 

สถานะวันที่ 21 เม.ย. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 21 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 7,891 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 180 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 107,847 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 4,481 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 370 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 335 คน (ลดลง 1 คน) โดย 81 คน (ลดลง 3 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 4,889 คน (เพิ่มขึ้น 389 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 2563 เป็นวันแรกที่ทางการเดนมาร์กอนุญาตให้ร้านตัดผมและธุรกิจประเภท liberal professions เช่น ร้านนวด ร้านสัก ร้านเสริมสวย รวมทั้งสถานให้บริการทางการแพทย์ เช่น ทันตแพทย์ กายภาพบำบัด ฯลฯ และโรงเรียนสอนขับรถ เปิดบริการอีกครั้ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและ social distancing สำหรับธุรกิจเหล่านี้ เช่น การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรในห้องนั่งรอ การมีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อลูกค้า/ผู้รับบริการ 1 คน การล้างมือเป็นประจำ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เช่น ลูกบิดประตู คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ Danish Health Authority ได้เตือนว่าอัตรการแพร่ระบาดอาจจะเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากจะมีผู้คนมาอยู่รวมกันใกล้ชิดมากขึ้น จึงยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยและ social distancing อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ทางการเดนมาร์กได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจหาเชื้อ (testing capacity) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และแผนขั้นแรกของการเปิดสังคมเดนมาร์ก โดยได้ตั้งเต้นท์ขนาดใหญ่ใกล้กับโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ 5 เมือง เพื่อใช้เป็น testing centres และจะผ่อนปรนหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ควรได้รับตรวจหาเชื้อ โดยจะขยายจากเดิมที่ตรวจเฉพาะผู้ต้องสงสัยที่มีอาการหนักหรือผู้มีอาการน้อยที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง เป็นการตรวจผู้ที่มีอาการแม้เพียงเล็กน้อยทุกคน ซึ่งในปลายสัปดาห์นี้ สธ. เดนมาร์กจะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้แพทย์ใช้ในการพิจารณาส่งผู้ต้องสงสัยเข้ารับการตรวจหาเชื้อต่อไป โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 20,000 คน/วัน

ในการนี้ สถานทูตฯ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

4.1 ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานทูตจะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

4.2 สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยทาง facebook ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

สามารถอ่านละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/249245651792690/posts/3219184781465414/?d=n

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

6. เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

6.1 ทางการเดนมาร์กได้จัดตั้งเบอร์ Hotline สำหรับสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา/ COVID-19 เป็นภาษาไทย หมายเลข + 45 41 45 30 55 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. หรือสามารถส่งข้อความสอบถามเป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีผู้ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บ https://coronadenmark.dk/th/latest-news/

6.2 เบอร์โทรศัพท์ Hotline ของหน่วยงานเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hotline

---------------------------------