รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 11-20 เมษายน 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 11-20 เมษายน 2563

15 เม.ย. 2563

593 view

สถานะวันที่ 17 เมษายน 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 17 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 7,268 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 194 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 93,889 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 4,766 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 336 คน (เพิ่มขึ้น 15 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 350 คน (ลดลง 3 คน) โดย 93 คน (เพิ่มขึ้น 1 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นอกจากนี้ มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 3,571 คน (เพิ่มขึ้น 368 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 17เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กได้เผยแพร่ press release เรื่อง การบรรลุข้อตกลงในการขยายแผนขั้นแรกของการเปิดสังคมเดนมาร์กอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่ง รบ.เดนมาร์ก (พรรค Social Democratic Party) และพรรคการเมืองอื่น ๆ ในรัฐสภาได้หารือร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้

- เดนมาร์กจะขยายแผนขั้นแรกของการเปิดสังคมเดนมาร์กบนพื้นฐานของคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข และมีเงื่อนไขว่า State Serum Institute จะต้องนำเสนอ comprehensive test strategy ที่ครอบคลุมพนักงาน/ลูกจ้างที่อยู่ด่านหน้า ผู้ใกล้ชิด และกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งต้องมีการสุ่มตรวจหาเชื้อในแต่ละกลุ่มประชากรเพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องดำเนินการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนให้เพียงพอต่อไป

- ร้านตัดผมและธุรกิจบริการบางประเภทที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ (liberal professions) เช่น ร้านสัก ร้านนวด สปา ร้านเสริมสวย ฯลฯ สามารถกลับมาเปิดให้บริการแก่ลูกค้าอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ

- รพ.เอกชน และธุรกิจเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น นักกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ผู้วัดสายตาประกอบแว่น นักโภชนาการ ทันตแพทย์ นักจิตวิทยา ฯลฯ สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

- ศาลจะเปิดทำการพิจารณาคดีต่าง ๆ และดำเนินภารกิจที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเยาวชนของศาลครอบครัว โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งกิจกรรมของหน่วยงานราชทัณฑ์และคุมประพฤติจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหากพิจารณาไม่ขัดต่อคำแนะนำด้านสุขอนามัย

- อนุญาตให้เปิดห้อง laboratory สำหรับโครงการการทดลองและวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัย post-doc ได้บางส่วน

- อนุญาตให้เริ่มการถ่ายทำในประเทศเพื่อผลิต media content สำหรับช่อง DR และ TV2

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดข้อริเริ่มในการบรรเทาความโดดเดี่ยวและความเปราะบางให้กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุได้อย่างมีความรับผิดชอบ

- ในสัปดาห์หน้า พรรคการเมืองต่าง ๆ จะเจรจาหารือกันต่อเพื่อกำหนดแผนการเปิดสังคมเดนมาร์กขั้นต่อไป นอกจากนี้ จะจัดตั้ง Sectoral Partnership ในแต่ละสาขา ประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุข ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรและสหภาพลูกจ้าง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละภาคธุรกิจ/กิจกรรม เพื่อให้การเปิดทำการเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนะและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

4.1 ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานทูตจะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

4.2 สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยทาง facebook ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/249245651792690/posts/3219184781465414/?d=n

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…---------------------------------

-- ประกาศ --

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2563 (https://www.caat.or.th/th/) นั้น

สถานทูตขอประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการต่าง ๆ ให้คนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียทราบอีกครั้ง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานทูตจะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2. สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยทาง facebook ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

3. ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ขอความร่วมมือท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (หรือ App) AOT (AOT Airport Application) สำหรับกรอกข้อมูลในแบบคำถามสุขภาพ (ต.8) ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับการกักกัน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลด้วย คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องยอมรับการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย รวมทั้งการเข้าพักห้องคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย

----------------------------

สถานะวันที่ 15 เมษายน 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 15 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 6,876 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 185 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 84,330 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 3,879 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 309 คน (เพิ่มขึ้น 10 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 362 คน (ลดลง 18 คน) โดย 89 คน (ลดลง 7 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU และมีผู้รักษาหายแล้ว 2,925 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 236 คน) (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. รัฐบาลเดนมาร์กได้เริ่มแผนขั้นแรกของการเปิดสังคมเดนมาร์กอย่างมีระบบระเบียบ (first step in controlled reopening of Danish society) โดยในวันนี้ (วันที่ 15 เม.ย. 2563) เป็นวันแรกที่สถานดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมชั้น 0-5 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง (สำหรับเด็กอายุประมาณ 2 -11 ปี)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์กซึ่งมีพัฒนาการดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อันเป็นผลมาจากการที่ รบ. ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงที และที่สำคัญคือชาวเดนมาร์กได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้เดนมาร์กสามารถพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ มากกว่าแผนขั้นแรกที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ในหลักการคือจะไม่เปิดสังคมเดนมาร์กเร็วเกินไปจนทำให้สถานการณ์ถดถอยรุนแรง และต้องยอมรับว่าไม่สามารถเปิดได้สำหรับทุกคนทุกอาชีพ แต่สิ่งที่ รบ.ให้ความสำคัญสูงสุดคือการจ้างงาน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กจะหารือกับพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการเปิดสังคมเดนมาร์กและผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนะและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

4.1 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ สามารถดูประกาศของ กพท. ได้ที่เว็บไซต์ https://www.caat.or.th/th/ ในการนี้ เกี่ยวกับมาตรการสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย สถานทูตขอให้ติดตามประกาศของสถานทูตต่อไป

4.2 ตามที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในทุกประเทศทั่วโลกซึ่งกระทบต่อคนไทยในประเทศต่างๆ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเดินทางกลับประเทศไทย สถานทูตขอให้คนไทย อาทิ นักท่องเที่ยว นักเรียน ฯลฯ ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้แจ้งความประสงค์ทางอีเมลไปที่ thaitogohome@gmail.com โดยระบุ 1) ชื่อนามสกุลภาษาไทย 2) ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ 3) เบอร์ติดต่อกลับที่เดนมาร์ก หรือ ลิทัวเนีย และ 4) ช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทางกลับ

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น

 

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

 

---------------------------------

-- ประกาศ --

ตามที่สถานทูตได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยมาเป็นระยะ นั้น

ล่าสุด (วันนี้ 15 เม.ย. 2563) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ สามารถดูประกาศของ กพท. ได้ที่เว็บไซต์ https://www.caat.or.th/th/

 

ในการนี้ เกี่ยวกับมาตรการสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย สถานทูตขอให้ติดตามประกาศของสถานทูตต่อไป

------------------------------------

 

สถานะวันที่ 14 เมษายน 2563

--ประกาศ--

ตามที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในทุกประเทศทั่วโลกซึ่งกระทบต่อคนไทยในประเทศต่างๆ นั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเดินทางกลับประเทศไทย สถานทูตขอให้คนไทย อาทิ นักท่องเที่ยว นักเรียน ฯลฯ ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้แจ้งความประสงค์ทางอีเมลไปที่ thaitogohome@gmail.com โดยระบุ 1) ชื่อนามสกุลภาษาไทย 2) ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ 3) เบอร์ติดต่อกลับที่เดนมาร์ก หรือ ลิทัวเนีย และ 4) ช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทางกลับ

ด้วยความห่วงใยจากสถานทูต