รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563

13 เม.ย. 2563

621 view

สถานะวันที่ 9 เม.ย.

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 9 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 5,830 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 260 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 68,279 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 4,839 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 237 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 433คน (ลดลง 21 คน) โดย 120 คน (ลดลง 7 คน) ในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น.)

2. รัฐบาลเดนมาร์กได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมกาแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเดนมาร์ก โดยล่าสุด นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแจ้งแผนขั้นแรกของการเปิดสังคมเดนมาร์กอีกครั้งอย่างมีระบบระเบียบ หลังเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ บนเงื่อนไขว่าทุกคนยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมและด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและไม่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในช่วงวันหยุดอีสเตอร์แย่ลง

ทั้งนี้ ขอให้ชาวไทยในเดนมาร์กทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนะและมาตราการต่าง ๆ ของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากสื่อท้องถิ่นและเฟสบุคของสถานทูตฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. และขยายต่อไปอีกจนถึง 10 พ.ค. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ขอให้ติดตามรายละเอียดจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นระยะในการติดต่อขอลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่

(1) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง หรือ Fit-to-Fly ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

(2)หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

นอกจากนี้ คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องยอมรับการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย รวมทั้งการเข้าพักห้องคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับการกักกัน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลด้วย

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

สถานะวันที่ 6 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น. นรม.เดนมาร์กแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อแจ้งแผนขั้นแรกของการเปิดสังคมเดนมาร์กอีกครั้งอย่างมีระบบระเบียบ (first step in controlled reopening of Danish society) หลังเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ บนเงื่อนไขว่าทุกคนยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมและด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและไม่ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในช่วงวันหยุดอีสเตอร์แย่ลง สรุปสาระสำคัญของแผนดังกล่าว ดังนี้

 

1. สถานดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมชั้น 0-5 จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 15 เม.ย. 2563 โดย สธ. และ ก.ศึกษาและเยาวชนจะวางแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยซึ่งเทศบาลและสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม ในขณะที่โรงเรียนในชั้นสูงขึ้นและสถาบันอุดมศึกษายังคงต้องทำการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ต่อไป ทั้งนี้ จะงดการสอบปลายภาคสำหรับนักเรียนเกรด 9-10 ส่วนนักเรียนระดับมัธยมปลายจะใช้รูปแบบการสอบอย่างจำกัด

2. มาตรการควบคุมการเข้าประเทศเดนมาร์กเป็นการชั่วคราวของคนต่างชาติ (นอกจากมีเหตุจำเป็นยิ่ง “worthy purpose”) ยังคงใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2563 นอกจากนี้ คำแนะนำการเดินทางไปต่างประเทศของ กต.เดนมาร์กในปัจจุบันที่ไม่แนะนำให้เดินทางไปทุกประเทศทั่วโลกหากไม่มีเหตุจำเป็น จะขยายต่อไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2563

3. มาตรการการห้ามรวมตัวกันเกิน 10 คน และกิจการต่าง ๆ ที่ปิดทำการอยู่ในขณะนี้ เช่น โรงภาพยนตร์ สถานสันทนาการและศูนย์กีฬาในร่ม fitness center สระว่ายน้ำ ร้านเสริมสวย ร้านนวด ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ nightclubs, bars, disco การให้บริการลูกค้าในร้านอาหาร ร้านกาแฟ (ยกเว้น take away) ศาสนสถาน ห้องสมุด ฯลฯ จะยังคงปิดทำการต่อไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2563

4. หน่วยงานภาครัฐที่เจ้าหน้าที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ยังจะคงแนวทางเดิมต่อไป ส่วนภาคเอกชนขอให้พิจารณาให้พนักงานทำงานจากบ้านมากที่สุดเท่าที่ทำได้ต่อไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค. 2563

5. งดการจัดเทศกาลขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 (รบ.จะกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เข้าข่ายอีกครั้ง)

ทั้งนี้ นรม.เดนมาร์กและผู้แทน สธ. เดนมาร์ก ตอบคำถามของสื่อมวลชนว่า การสร้างภูมิคุ้มกันระดับชุมชน (herd immunity) ไม่ใช่แนวทางที่เดนมาร์กใช้ แต่ยุทธศาตร์ด้านสาธารณสุขของทางการเดนมาร์กคือการชะลอการแพร่ระบาดเพื่อไม่ได้มีผู้ติดเชื้อพร้อมกันจำนวนมาก การปกป้องผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้ระบบสาธารณสุขเดนมาร์กพังทลายและไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีวัคซีนและแนวทางรักษาที่เห็นผลชัดเจน นอกจากนี้ สธ.เดนมาร์กจะเร่งเพิ่มการตรวจหาผู้ติดเชื้อซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาดโดยการแยกกักตัวแต่เนิ่น ๆ รวมทั้งจะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลด application บนโทรศัพท์มือถือตามความสมัครใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยติดตาม contact patterns ของผู้ใช้กับบุคคลอื่น ๆ และเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการศึกษาและติดตามการแพร่ระบาดในชุมชนของหน่วยงาน สธ. ตามแนวทางที่ประเทศนอร์เวย์เริ่มใช้มาแล้ว

—————————

- ประกาศ –

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศแจ้งเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาเป็นระยะ โดยล่าสุดได้แจ้งประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ไปจนถึง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประมวลมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น ประกาศให้คนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียทราบอีกครั้ง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2. สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ขอให้ติดตามรายละเอียดจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นระยะในการติดต่อขอลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

(1) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า “มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง” หรือ Fit-to-Fly” ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

3. ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ขอความร่วมมือท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (หรือ App) AOT (AOT Airport Application) สำหรับกรอกข้อมูลในแบบคำถามสุขภาพ (ต.8) ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับการกักกัน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลด้วย คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องยอมรับการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย รวมทั้งการเข้าพักห้องคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย

5. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

------------------------------------------

 

- ด่วน -

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮปเกน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดตามลิ้งค์ Facebook สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ด้านล่างนี้
-------------------

 

สถานะวันที่ 4 เม.ย. 2563

- ประกาศ –

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศแจ้งเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาเป็นระยะ โดยล่าสุดได้แจ้งประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 3 วัน นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประมวลมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น ประกาศให้คนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียทราบอีกครั้ง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปก่อนจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะงดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2. สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ขอให้ติดตามรายละเอียดจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นระยะในการติดต่อขอลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

(1) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า “มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง” หรือ Fit-to-Fly” ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 45 39 62 50 10 (วันจันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาทำการ) หรือเบอร์ฉุกเฉิน +45 91 80 72 36 (นอกเวลาทำการ)

3. ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ขอความร่วมมือท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (หรือ App) AOT (AOT Airport Application) สำหรับกรอกข้อมูลในแบบคำถามสุขภาพ (ต.8) ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับการกักกัน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลด้วย คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องยอมรับการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

5. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

------------------------------------------

 

 

 

สถานะวันที่ 3 เม.ย. 2563

- ด่วน -

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮปเกน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดตามลิ้งค์ Facebook สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ด้านล่างนี้

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 3 เม.ย. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 3,861 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 274 คน) จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 39,583 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 4,637 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 139 คน (เพิ่มขึ้น 16 คน) โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 518 คน (ลดลง 7 คน) โดย 153 คนในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น.)

2. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. จนถึง 13 เม.ย. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย http://thailand.um.dk/da/ และ Facebook สถานทูตไทยฯ

3. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและคนต่างชาติ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งขีดความสามารถในการรองรับการกักกัน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลด้วย คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องยอมรับการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงของดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ส่วนหนังสือรับรองฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกไปแล้ว อนุโลมให้สามารถใช้เดินทางกลับทางอากาศได้ โดยให้ผู้โดยสารแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ประกอบการเดินทาง

ทั้งนี้ โดยที่สถานการณ์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามและแจ้งให้คนไทยในเดนมาร์กทราบทันทีที่มีความคืบหน้า ระหว่างนี้ขอให้คนไทยในเดนมาร์กให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางการท้องถิ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือคนไทยในเดนมาร์กอย่างเต็มที่

4. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ touch screen เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

5. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์ https://um.dk/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางเข้าเดนมาร์กของบุคคลต่างชาติ + 45 70 20 60 44

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศเยอรมนี ที่ + 49 800 688 8000

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ + 45 70 80 67 07

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ด้านสาธารณสุข ที่ +45 70 20 02 66

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ของศูนย์หางานและเทศบาลเมือง ที่ +45 33 70 39 38

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับครอบครัวและเยาวชน ที่ +45 69 16 16 67 ไว้เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาด

--------------

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
เรื่อง การชะลอการเดินทางไปประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

ด้วยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จึงของดรับคำร้องขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจในความประสงค์เดินทางกลับของคนไทย ซึ่งโดยที่สถานการณ์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามและแจ้งให้คนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียทราบทันทีที่มีความคืบหน้า ระหว่างนี้ขอให้คนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางการท้องถิ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือคนไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนียอย่างเต็มที่

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน