รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2563

13 เม.ย. 2563

286 view

สถานะวันที่ 31 มี.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 31 มี.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 13.00 น.) ในเดนมาร์ก 2,815 ราย ในหมู่เกาะแฟโร 169 ราย และกรีนแลนด์ 10 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 90 ราย ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. 532 ราย โดยอยู่ที่ห้อง ICU จำนวน 145 รายและใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 131 ราย (ดูรายละเอียดได้ที่ coronasmitte.dk)

2. เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 17.30 น. นาง Mette Frederiksen นรม. เดนมาร์กแถลงข่าวร่วมกับ รมต. สธ. เดนมาร์ก ผอ. State Serum Institute และ ผอ. Danish Health Authority โดยนรม. เดนมาร์ก ได้กล่าวว่า เดนมาร์กประสบความสำเร็จในการชะลออัตราการแพร่ระบาดชอง COVID-19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. เพิ่มขึ้นช้ากว่าในสัปดาห์ก่อน และระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับได้ ดังนั้น ในสองสัปดาห์จากนี้ หากชาวเดนมาร์กยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเดนมาร์ก รบ.ก็จะสามารถเริ่มเปิดทำการภาคธุรกิจและส่วนอื่นๆ ของสังคมเดนมาร์กอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (13 เม.ย. 2563) อย่างไรก็ดี เดนมาร์กจะยังไม่ยกเลิกมาตรการควบคุมการเข้าประเทศของชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่ต้องการที่รับเชื้อจาก ตปท. เข้ามาอีก นอกจากนี้ จะเปิดทำการอีกครั้งได้ ชาวเดนมาร์กจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 มากกว่าเดิม ซึ่ง รบ. จะเพิ่มช่องทางการตรวจใหม่ (new test track) โดยขณะนี้ได้มีบริษัททั้งขนาดใหญ่และเล็กแสดงความประสงค์ให้ความร่วมมือ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. จนถึง 13 เม.ย. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes)

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm…
หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย http://thailand.um.dk/da/ และ Facebook สถานทูตไทยฯ

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

4.1 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยเครื่องบิน ซึ่งยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/49005… และภาพประกอบด้านล่าง

4.2 กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดให้เดนมาร์กเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง (On-going Local Transmissions Areas) (สถานะวันที่ 22 มี.ค.2563) และได้กำหนดให้ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง (ซึ่งรวมถึงเดนมาร์ก) ทุกคนจะถูกคุมไว้สังเกตอาการภายในที่พักอาศัย (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้คุมไว้สังเกตอาการโรงแรม/ที่พักที่สามารถติดต่อได้ กรณีคนไทยให้คุมไว้สังเกตอาการในที่พักอาศัยของตนเอง โดยต้องรายงานตัวกับ จนท.ตามช่องทางที่ ก.สาธารณสุขกำหนดทุกวัน หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ind_outbreak.php)

ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำแนะนำและมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

 

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority

- ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

- ขอให้รักษาระยะห่างกับบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้อื่นและแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านและจะต้องหายดีเป็นปกติอย่างน้อยเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนจะสามารถออกจากบ้านหรือไปทำงานได้

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้ผู้อื่นติดเชื้อได้

- ขอให้ทำความสะอาดทุกวันในบริเวณห้องต่าง ๆ ของบ้านที่ต้องใช้ร่วมกับสมาชิกภายในบ้านทุกวัน เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวและห้องนั่งเล่น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดตามปกติ แต่ให้เพิ่มความสำคัญในการทำความสะอาดบริเวณที่ต้องมีการสัมผัส เช่น ที่จับประตู เครื่องทำกาแฟ และหน้าจอ เป็นต้น

- ควรซักผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน ชุดชั้นใน ด้วยความร้อนอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียสและเสื้อผ้าอื่นๆ ด้วยความร้อนอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส

- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และครั้งละ 10 นาที

- หากคุณป่วย และต้องการได้ความช่วยเหลือในการซื้อสิ่งของใช้ประจำวัน หรือการพาสุนัขออกไปเดินข้างนอก ขอให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ Røde Kors Corona Hjælper Netværk ที่โทร. 35 29 96 60 หรือ www.rodekors.dk/corona/hjælp

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sst.dk/…/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_s…

 

6. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์ https://um.dk/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางเข้าเดนมาร์กของบุคคลต่างชาติ + 45 70 20 60 44

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศเยอรมนี ที่ + 49 800 688 8000

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ + 45 70 80 67 07

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ด้านสาธารณสุข ที่ +45 70 20 02 66

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ของศูนย์หางานและเทศบาลเมือง ที่ +45 33 70 39 38

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับครอบครัวและเยาวชน ที่ +45 69 16 16 67 ไว้เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาด

---------------------

สถานะวันที่ 27 มี.ค. 2563

CAAT News No. 5 / 2020 on 26 March 2020

Travel advisory to passengers planning to enter Thailand

More details at https://www.caat.or.th/th/archives/49005

-----------------