รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563

13 เม.ย. 2563

374 view

สถานะวันที่ 20 มี.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 20 มี.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น.) ในเดนมาร์ก 1,226 ราย ในหมู่เกาะแฟโร 80 ราย และกรีนแลนด์ 2 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. 186 ราย โดยอยู่ที่ห้อง ICU จำนวน 37 ราย (ดูรายละเอียดได้ที่ coronasmitte.dk)

2. การเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย

-- สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย --

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 หากท่านจะขึ้นเครื่องบินจากเดนมาร์กกลับประเทศไทย นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ check-in ขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

1.ติดต่อแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

2.ส่งอีเมล์มายัง fittoflycph@gmail.com ใช้ชื่อเรื่อง "ขอใบรับรองเพื่อเดินทาง" โดยแนบไฟล์หรือภาพถ่ายที่อ่านได้ชัดของเอกสาร ดังนี้

2.1 หน้าหนังสือเดินทาง
2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ e-ticket
2.3 ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 1
2.4 ข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้
2.4.1 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในเดนมาร์ก
2.4.2 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในประเทศไทย
2.4.3 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของ ญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่ติดต่อได้ ในประเทศไทย
2.4.4 ข้อมูลสุขภาพ โปรดระบุ
(1) สภาพร่างกายแข็งแรง
(2) ไม่มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบหืด อย่างใดอย่างหนึ่ง
(3) มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเดินทางและส่งให้แก่ท่านทางอีเมล์ในโอกาสแรก

-- สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ –

เอกสารที่ต้องใช้แสดงในการ Check-in นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.2563 เป็นต้นไป

1. ใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงที่ยืนยันว่ามีการตรวจผู้โดยสารแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. กรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงการคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/249245651792690/posts/3150025951714631/?d=n

3. การเดินทางจากประเทศไทยมายังเดนมาร์ก

กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. จนถึง 13 เม.ย. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง
(worthy purposes) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์

https://politi.dk/…/if-you-are-travelling-to-and-from-denma…

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย http://thailand.um.dk/da/ และ Facebook สถานทูตไทยฯ

4. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้คนและบอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าตัวเองป่วยมีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม
- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี รักษาระยะห่างกับบุคคลใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรที่จะโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้คนอื่นติดเชื้อได้

5. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์ https://um.dk/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางเข้าเดนมาร์กของบุคคลต่างชาติ + 45 70 20 60 44

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศเยอรมนี ที่ + 49 800 688 8000

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ + 45 70 80 67 07

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ด้านสาธารณสุข ที่ +45 70 20 02 66

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ของศูนย์หางานและเทศบาลเมือง ที่ +45 33 70 39 38

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับครอบครัวและเยาวชน ที่ +45 69 16 16 67 ไว้เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาด

---------------------------------

-- ประกาศ --

สถานทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ว่า สถานทูตฯ ยังเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองสำหรับเดินทางไปประเทศไทย (ทางอีเมล์เท่านั้น) ในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ เวลา 10.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้ หากเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

-- ด่วน --

สถานทูตฯ ขอแจ้งการยกเลิกเที่ยวบิน flight numbers TG951 (Copenhagen-Bangkok) and TG950 (Bangkok- Copenhagen) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 ตามที่ได้รับแจ้งจากการบินไทยมีรายละเอียดตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานการบินไทยฯ โดยตรง

สถานะวันที่ 19 มี.ค. 2563

สถานทูตได้รับแจ้งจากการบินไทยว่า ผู้โดยสารสามารถ check in ได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองต่างๆ จนถึงวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 2563 นะคะ

-- FOR ALL FOREIGNERS FROM DENMARK TO THAILAND --

"Updated measures for all foreigners travelling from Denmark to Thailand (from 21 March 2020 onward local time)”

According to the Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand on Practical Guideline for Air Operators Performing Flights into the Kingdom of Thailand dated 19 March 2020, All foreigners (non-Thai passport holders) travelling from Denmark to Thailand must perform the following measures:

Upon Check-in: Travelers must present

(1) Health certificate certifying that the travelers have no evidence of the Coronavirus Disease (COVID–19), issued no more than 72 hours prior to the date of travel; and

(2) Insurance policy that shows minimum medical coverage in Thailand of COVID-19, in the amount not less than 100,000 USD.

Without those documents, travelers shall be denied boarding.

On Board:

Travelers must fill all required information in Form T8.

At the port of arrival:

Travelers must submit the Form T8 to the communicable disease control officials at the international communicable disease control checkpoint of the airport of disembarkation. Travellers may also enter their information in the “AOT Airport of Thailand” application.
---------------------------

-- ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทย --

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 หากท่านจะขึ้นเครื่องบินจากเดนมาร์กกลับประเทศไทย นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ check-in ขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

1.ติดต่อแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

2.ส่งอีเมล์มายัง fittoflycph@gmail.com ใช้ชื่อเรื่อง "ขอใบรับรองเพื่อเดินทาง" โดยแนบไฟล์หรือภาพถ่ายที่อ่านได้ชัดของเอกสาร ดังนี้

2.1 หน้าหนังสือเดินทาง

2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ e-ticket

2.3 ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 1

2.4 ข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้

2.4.1 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในเดนมาร์ก

2.4.2 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในประเทศไทย

2.4.3 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของ ญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่ติดต่อได้ ในประเทศไทย

2.4.4 ข้อมูลสุขภาพ โปรดระบุ

(1) สภาพร่างกายแข็งแรง

(2) ไม่มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบหืด อย่างใดอย่างหนึ่ง

(3) มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเดินทางและส่งให้แก่ท่านทางอีเมล์ในโอกาสแรก
----------------------

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการพำนักอยู่ในเดนมาร์กของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ดังนี้

ในระหว่างนี้ ผู้ที่จะขอต่ออายุการพำนักระยะสั้นในเดนมาร์กจะไม่สามารถทำได้เนื่องจาก ตม. เดนมาร์กได้ปิดทำการ อีกทั้งไม่สามารถที่จะดำเนินเรื่องดังกล่าวได้ทางออนไลน์หรือที่สถานีตำรวจเดนมาร์ก ดังนั้น ตม. เดนมาร์กจึงพิจารณาละเว้นการ overstay สำหรับผู้มีวีซ่าพำนักระยะสั้น (a short stay visa) หากสาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการไม่สามารถเดินทางออกจากเดนมาร์กได้ เนื่องจากถูกยกเลิกเที่ยวบิน

อย่างไรก็ดี หากต้องการติดต่อ ตม. เดนมาร์ก สามารถติดต่อได้ที่ https://nyidanmark.dk/…/Contact-the-Danish-Immigration-Serv… และ https://nyidanmark.dk/en-…/Contact-us/Contact-SIRI/Call-SIRI

-- FOR ALL FOREIGNERS FROM DENMARK TO THAILAND --

"Updated measures for all foreigners travelling from Denmark to Thailand (from 20 March 2020 onward local time)”

Denmark is now in the list of the Ongoing Local Transmission Areas announced by the Disease Control Department, Ministry of Public Health of Thailand. Therefore, starting from 21 March 2020 (local time), all foreigners (non-Thai passport holders) travelling from Denmark to Thailand must perform the following measures:

Upon Check-in: Travelers must present

(1) Health certificate certifying that the travelers pose no risk of being infected by COVID–19. The health certificate must be issued no more than 72 hours prior to the date of travel; and

(2) Insurance policy that shows minimum medical coverage in Thailand of COVID-19, in the amount not less than 100,000 USD.

Without those documents, travelers shall be denied boarding.

On Board:

Travelers must fill all required information in Form T8.

At the port of arrival:

Travelers must submit the Form T8 to the communicable disease control officials at the international communicable disease control checkpoint of the airport of disembarkation. Travellers may also enter their information in the “AOT Airport of Thailand” application.
---------------------------

-- ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทย --

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 หากท่านจะขึ้นเครื่องบินจากเดนมาร์กกลับประเทศไทย นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ check-in ขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

1.ติดต่อแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

2.ส่งอีเมล์มายัง fittoflycph@gmail.com ใช้ชื่อเรื่อง "ขอใบรับรองเพื่อเดินทาง" โดยแนบไฟล์หรือภาพถ่ายที่อ่านได้ชัดของเอกสาร ดังนี้

2.1 หน้าหนังสือเดินทาง

2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ e-ticket

2.3 ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 1

2.4 ข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้

2.4.1 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในเดนมาร์ก

2.4.2 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในประเทศไทย

2.4.3 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของ ญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่ติดต่อได้ ในประเทศไทย

2.4.4 ข้อมูลสุขภาพ โปรดระบุ

(1) สภาพร่างกายแข็งแรง

(2) ไม่มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบหืด อย่างใดอย่างหนึ่ง

(3) มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเดินทางและส่งให้แก่ท่านทางอีเมล์ในโอกาสแรก
----------------------

สถานะวันที่ 18 มี.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 18 มี.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น.) ในเดนมาร์ก 1,044 ราย ในหมู่เกาะแฟโร 47 ราย และกรีนแลนด์ 1 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. 129 ราย โดยอยู่ที่ห้อง ICU จำนวน 24 ราย (ดูรายละเอียดได้ที่ coronasmitte.dk)

2. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. จนถึง 13 เม.ย. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง
(worthy purposes) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/faq-of-the-ministry-of-foreign-affairs-… หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน + 45 70 20 60 44

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย http://thailand.um.dk/da/ และ Facebook สถานทูตไทยฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กยกเลิกการกำหนดคำแนะนำการเดินทางที่แบ่งเป็นกลุ่มสีแดง (แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางทุกกรณี) และสีส้ม (แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น) โดยขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. 2563 ไปจนถึงวันที่ 13 เม.ย. 2563 กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กจะไม่ปรับสถานะคำแนะนำการเดินทางอีก แต่ขอให้ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศจากเว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศนั้น ๆ

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดให้เดนมาร์กเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง (On-going Local Transmissions Areas) (สถานะวันที่ 13 มี.ค.2563) และได้กำหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ดังนี้

- ผู้เดินทางต้องกรอกแบบสอบถามสุขภาพ (แบบ ต.8) ตามความเป็นจริง

- ผู้เดินทางที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้ง จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อโดยทันที

- ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้โดยเครื่อง thermoscan หากพบว่ามีไข้สูงตามเกณฑ์เฝ้าระวัง จะถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามที่ ก.สาธารณสุขกำหนด

- ผู้เดินทางทุกคนจะถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการภายในพื้นที่พักอาศัย (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามที่ จนท. สาธารณสุขกำหนด กรณีเป็นชาวต่างชาติให้กักกันในโรงแรมที่กำหนด สำหรับกรณีคนไทยให้กักกันในที่พักอาศัยของตนเอง โดยต้องรายงานตัวกับ จนท.ตามช่องทางที่ ก.สาธารณสุขกำหนดทุกวัน หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

- สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทยแล้ว หากยังอยู่ในระหว่างการกักกันตัวและยังไม่พ้นระยะ 14 วัน แต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ อาจดำเนินการได้เป็นรายกรณี โดยหารือกับ จนท.สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่กักกัน
ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำแนะนำและมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้คนและบอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าตัวเองป่วยมีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม
- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี รักษาระยะห่างกับบุคคลใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรที่จะโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้คนอื่นติดเชื้อได้

6. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์ https://um.dk/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเดินทางเข้าเดนมาร์กของบุคคลต่างชาติ + 45 70 20 60 44

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศเยอรมนี ที่ + 49 800 688 8000

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับสถาบันการศึกษา ที่ + 45 70 80 67 07

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ด้านสาธารณสุข ที่ +45 70 20 02 66

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับ จนท. ของศูนย์หางานและเทศบาลเมือง ที่ +45 33 70 39 38

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับครอบครัวและเยาวชน ที่ +45 69 16 16 67 ไว้เพื่อหาทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการแพร่ระบาด

---------------------------------

สถานะวันที่ 17 มี.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 19:00 น. นรม. เดนมาร์ก พร้อมด้วย รมว.สธ. และหน่วยงานสาธารณสุขเดนมาร์กร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์กเพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น. จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 2563 ดังนี้

1. ห้ามจัดหรือร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 10 คน ซึ่งรวมถึงทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง แต่ไม่รวมถึงการไปร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบิน สถานีรถไฟ การใช้รถโดยสาธารณะต่าง ๆ และสถานที่ทำงาน นอกจากนั้น ข้อห้ามนี้ไม่ใช้กับการรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง เช่น การประท้วง และการประชุมทางการเมือง

2. แม้ว่าข้อห้ามการรวมตัวกันเกิน 10 คนข้างต้นไม่ใช้กับบ้านพักส่วนตัว แต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดงานส่วนตัวที่ผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยและการรักษาระยะห่างระหว่างกัน

3. ห้ามการเปิดให้บริการของกิจการประเภท nightclubs, discos, pubs และ bars และการรับลูกค้าในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเหล้า เป็นการชั่วคราว แต่ยังสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบ take away ทั้งนี้ ร้านอาหารและร้านกาแฟที่จะให้บริการแบบ take away จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยของทางการเดนมาร์กอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีที่ให้ลูกค้าสามารถล้างมือหรือใช้เจลล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้ารวมทั้งการรอคิวนอกร้าน

4. ห้ามการเปิดบริการของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นการชั่วคราว แต่ไม่รวมถึงร้าน grocery stores และร้านขายยาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า และเส้นทางเชื่อมต่อจากห้างสรรพสินค้าไปยังรถโดยสาธารณะ ทั้งนี้ ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจค้าปลีกที่เปิดให้บริการจะต้องมีพื้นที่ 4 ตร.ม. สำหรับลูกค้า 1 คน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยของทางการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสวมถุงมือหากมีการสัมผัสอาหาร การมีที่ให้ลูกค้าล้างมือ และการรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้า

5. ห้ามการเปิดให้บริการของสถานสันทนาการและศูนย์กีฬาในร่ม รวมถึงสระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร ศูนย์ออกกำลังกาย (fitness center) แต่ไม่รวมถึงสถานบำบัด (rehabilitation facilities) ของโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และกายภาพบำบัด

6. ห้ามการเปิดให้บริการของธุรกิจบริการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เช่น ร้านตัดผม ร้านสัก ร้านนวด ร้านเสริมสวย แต่ไม่รวมถึงการบำบัดรักษาโดยบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต

7. กต.เดนมาร์กยกเลิกการกำหนดคำแนะนำการเดินทางที่แบ่งเป็นกลุ่มสีแดง (แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางทุกกรณี) และสีส้ม (แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น) โดยขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. 2563 ไปจนถึงวันที่ 13 เม.ย. 2563 ซึ่งมาตรการการควบคุมการเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวของเดนมาร์กมีผลบังคับใช้ กต.เดนมาร์กจะไม่ปรับสถานะคำแนะนำการเดินทางอีก แต่ขอให้ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศจากเว็บไซต์ของ สอท.เดนมาร์กประจำประเทศนั้น ๆ

8. ประเด็นอื่น ๆ ในการแถลงข่าวดังกล่าว ได้แก่ ย้ำให้ชาวเดนมาร์กปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มากับการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปิดให้บริการทันตกรรม การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์และวีดีโอ การเลื่อนการผ่าตัดอื่น ๆ ไปก่อน นอกจากนี้ รบ. กำลังเตรียมประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งแจ้งว่า หน่วยงานสาธารณสุขเดนมาร์กมีความพร้อมจะตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้วันละ 1000 ราย โดยให้ความสำคัญบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์กได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/nye-tiltag-mod-spredning-af-covid-19-i-…

--------------------------

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 17 มี.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น.) ในเดนมาร์ก 960 ราย ในหมู่เกาะแฟโร 47 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. 82 ราย โดยอยู่ที่ห้อง ICU จำนวน 18 ราย (ดูรายละเอียดได้ที่ coronasmitte.dk)

2. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. จนถึง 13 เม.ย. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง
(worthy purposes) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/faq-of-the-ministry-of-foreign-affairs-…

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย http://thailand.um.dk/da/ และ Facebook สถานทูตไทยฯ

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในกรณีไปยังพื้นที่กลุ่มสีแดง ได้แก่ จังหวัดหูเป่ยของจีน และ 6 แคว้นของอิตาลี ได้แก่ Piedmont, Lombardy, Emilia-Romagna, Aosta Valley, Veneto และ Marche อิหร่าน เมือง Daegu และจังหวัด Gyeongbuk ของเกาหลีใต้ และรัฐ Tyrol ของออสเตรีย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงเดินทางหากไม่มีเหตุจำเป็นไปยังพื้นที่กลุ่มสีส้ม ได้แก่ พื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก (สถานะวันที่ 16 มี.ค. 2563) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ um.dk

4. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดให้เดนมาร์กเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง (On-going Local Transmissions Areas) (สถานะวันที่ 13 มี.ค.2563) และได้กำหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ดังนี้

- ผู้เดินทางต้องกรอกแบบสอบถามสุขภาพ (แบบ ต.8) ตามความเป็นจริง

- ผู้เดินทางที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้ง จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อโดยทันที

- ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้โดยเครื่อง thermoscan หากพบว่ามีไข้สูงตามเกณฑ์เฝ้าระวัง จะถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามที่ ก.สาธารณสุขกำหนด

- ผู้เดินทางทุกคนจะถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการภายในพื้นที่พักอาศัย (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามที่ จนท. สาธารณสุขกำหนด กรณีเป็นชาวต่างชาติให้กักกันในโรงแรมที่กำหนด สำหรับกรณีคนไทยให้กักกันในที่พักอาศัยของตนเอง โดยต้องรายงานตัวกับ จนท.ตามช่องทางที่ ก.สาธารณสุขกำหนดทุกวัน หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

- สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทยแล้ว หากยังอยู่ในระหว่างการกักกันตัวและยังไม่พ้นระยะ 14 วัน แต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ อาจดำเนินการได้เป็นรายกรณี โดยหารือกับ จนท.สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่กักกัน
ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำแนะนำและมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

5. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้คนและบอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าตัวเองป่วยมีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม
- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี รักษาระยะห่างกับบุคคลใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรที่จะโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้คนอื่นติดเชื้อได้

6. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์ https://um.dk/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

---------------------------------

Measures for Travelers to Thailand from Areas with Ongoing Local Transmission
updated on 16 March 2020 at 12.00 P.M.

-------------

สถานะวันที่ 16 มี.ค. 2563

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 16 มี.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น.) ในเดนมาร์ก 898 ราย ในหมู่เกาะแฟโร 11 ราย และยังไม่พบผู้ติดเชื้อในกรีนแลนด์ ทำให้มีรวมยอดผู้ติดเชื้อในราชอาณาจักรเดนมาร์กแล้วทั้งสิ้น 909 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย (ดูรายละเอียดได้ที่ coronasmitte.dk)

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Statens Serum Institute ของเดนมาร์ก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์กจำนวน 898 คน เป็นเพศชาย 596 คน และเพศหญิง 302 คน อายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 26.1) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ 22.1) และระหว่าง 20 – 29 ปี (ร้อยละ 18) ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการเดินทางไปพักผ่อนที่ออสเตรีย รองลงมาคือการติดเชื้อในเดนมาร์ก (local transmission)

3. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์กภายหลังการที่รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการการควบคุมการเข้าประเทศชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. จนถึง 13 เม.ย. 2563 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า ยกเว้นมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง
(worthy purposes) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://politi.dk/…/faq-of-the-ministry-of-foreign-affairs-…

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย http://thailand.um.dk/da/ และ Facebook สถานทูตไทยฯ

4. กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในกรณีไปยังพื้นที่กลุ่มสีแดง ได้แก่ จังหวัดหูเป่ยของจีน และ 6 แคว้นของอิตาลี ได้แก่ Piedmont, Lombardy, Emilia-Romagna, Aosta Valley, Veneto และ Marche อิหร่าน เมือง Daegu และจังหวัด Gyeongbuk ของเกาหลีใต้ และรัฐ Tyrol ของออสเตรีย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงเดินทางหากไม่มีเหตุจำเป็นไปยังพื้นที่กลุ่มสีส้ม ได้แก่ พื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก (สถานะวันที่ 16 มี.ค. 2563) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ um.dk

5. ในส่วนของการเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดให้เดนมาร์กเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง (On-going Local Transmissions Areas) (สถานะวันที่ 13 มี.ค.2563) และได้กำหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ดังนี้

- ผู้เดินทางต้องกรอกแบบสอบถามสุขภาพ (แบบ ต.8) ตามความเป็นจริง

- ผู้เดินทางที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้ง จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อโดยทันที

- ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้โดยเครื่อง thermoscan หากพบว่ามีไข้สูงตามเกณฑ์เฝ้าระวัง จะถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามที่ ก.สาธารณสุขกำหนด

- ผู้เดินทางทุกคนจะถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการภายในพื้นที่พักอาศัย (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามที่ จนท. สาธารณสุขกำหนด กรณีเป็นชาวต่างชาติให้กักกันในโรงแรมที่กำหนด สำหรับกรณีคนไทยให้กักกันในที่พักอาศัยของตนเอง โดยต้องรายงานตัวกับ จนท.ตามช่องทางที่ ก.สาธารณสุขกำหนดทุกวัน หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

- สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทยแล้ว หากยังอยู่ในระหว่างการกักกันตัวและยังไม่พ้นระยะ 14 วัน แต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ อาจดำเนินการได้เป็นรายกรณี โดยหารือกับ จนท.สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่กักกัน
ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำแนะนำและมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

6. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้คนและบอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าตัวเองป่วยมีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม
- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี รักษาระยะห่างกับบุคคลใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรที่จะโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้คนอื่นติดเชื้อได้

7. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์ https://um.dk/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

---------------------------------

สถานะวันที่ 15 มี.ค. 2563

 

สอท ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอรายงานสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และมาตรการรับมือของลิทัวเนีย ดังนี้

1. จนถึงเมื่อวานนี้ (14 มีค 2563) ลิทัวเนียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยืนยันแล้ว จำนวน 9 ราย

2. เมื่อวานนี้ (14 มีค 2563) รัฐบาล ลิทัวเนีย ได้ออกมาตรการในการป้องกันการระบาดของ COVID-19 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีค 2563 ถึงวันที่ 30 มีค 2563 ดังนี้

2.1 ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าลิทัวเนีย ยกเว้นผู้บังคับยานพาหนะขนส่งต่างๆ และลูกเรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในลิทัวเนีย คณะทูตานุทูต และบุคคลากรของ NATO และสมาชิกในครอบครัว

2.2 เพิ่มมาตรการควบคุมด่านชายแดนระหว่างลิทัวเนียกับ ปท สมาชิก EU อื่น โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ (14 มีค 2563) เวลา 18.00 น โดยชาวลิทัวเนียที่จะเดินทางกลับลิทัวเนียจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า ปท ได้ แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

2.3 อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถ transit ที่ลิทัวเนียโดยไม่ถูกหยุดตรวจ เพื่อกลับ ปท ที่มีถิ่นพำนักได้ถึงวันที่ 19 มีค 2563 เวลา 12.00 น.

2.4 ห้ามชาวลิทัวเนียเดินทางไป ตปท ยกเว้นผู้มีถิ่นพำนักใน ตปท หรือ ผู้เดินทางไปทำงานโดยต้องได้รับอนุญาตจาก สตม ลิทัวเนีย

2.5 ข้อบังคับดังกล่าวไม่รวมถึงการขนส่งสินค้า

*****************

กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ (FAQs) เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกเดนมาร์ก ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์

https://politi.dk/…/faq-of-the-ministry-of-foreign-affairs-…

https://politi.dk/…/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danm…

***********

สถานะวันที่ 14 มี.ค. 2563

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของทางการไทยต่อผู้เดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทย ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดให้เดนมาร์กเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง (On-going Local Transmissions Areas) (สถานะวันที่ 13 มี.ค.2563) และได้กำหนดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ดังนี้

1. ผู้เดินทางต้องกรอกแบบสอบถามสุขภาพ (แบบ ต.8)ตามความเป็นจริง

2. ผู้เดินทางที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้ง จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อโดยทันที

3. ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้โดยเครื่อง thermoscan หากพบว่ามีไข้สูงตามเกณฑ์เฝ้าระวัง จะถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามที่ ก.สาธารณสุขกำหนด

4. ผู้เดินทางทุกคนจะถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการภายในพื้นที่พักอาศัย (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามที่ จนท. สาธารณสุขกำหนด ดังนี้

- กรณีเป็นชาวต่างชาติให้กักกันในโรงแรมที่กำหนด สำหรับกรณีคนไทยให้กักกันในที่พักอาศัยของตนเอง

- ต้องรายงานตัวกับ จนท.ตามช่องทางที่ ก.สาธารณสุขกำหนดทุกวัน

- หากมีอาการป่วย ต้องแจ้ง จนท.ภายใน 3 ชั่วโมง

- หากมีความจำเป็นต้องออกจากที่พัก ต้องขออนุญาต จนท.

5. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทยแล้ว หากยังอยู่ในระหว่างการกักกันตัวและยังไม่พ้นระยะ 14 วัน แต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ อาจดำเนินการได้เป็นรายกรณี โดยหารือกับ จนท.สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่กักกัน

6. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้ ก.สาธารณสุขอาจเปลี่ยนแปลงมาตรการต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า จึงขอให้ตรวจสอบคำแนะนำและมาตรการต่าง ๆ ของ ก.สาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานะ ณ วันที่ 14 มี.ค. 63

******

ด่วน
สถานทูตขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากการบินไทยว่า ในวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์ที่ 15 มีค 2563) ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น การบินไทยจะเปิดรับโทรศัพท์เป็นพิเศษสำหรับผู้โดยสารคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเป็นการเร่งด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ +45 33 75 01 20 หรืออีเมล์ที่ reservations@thaiairways.dk ครับ

------------------

 

ด่วน สถานทูตขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทยตามที่ได้รับแจ้งจากการบินไทย ดังนี้

1. สำหรับผู้โดยสารคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนวันเดินทางเร่งด่วน วันนี้ (14 มีค 2563) การบินไทยเปิดรับโทรศัพท์เป็นพิเศษระหว่างเวลา 13.00-16.00 ที่หมายเลขโทรศัพท์ +45 33 75 01 20 หรืออีเมล์ reservations@thaiairways.dk

2. ในส่วนของวันพรุ่งนี้ (15 มีค 2563) และวันต่อๆ ไป ทางการบินไทยขอประเมินสถานการณ์อีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

--------------------

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
ข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์ก

รัฐบาลเดนมาร์กได้มีการบังคับใช้ข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นในการเดินทางเข้าประเทศเดนมาร์กอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งหมายความว่า ผู้เดินทางชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีวีซ่า

ข้อยกเว้นสำหรับการเดินทางเข้าเดนมาร์ก คือ ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่มีวีซ่าและมีวัตถุประสงค์การเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง (worthy purposes) ซึ่งได้แก่ ผู้เดินทางที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (บิดามารดาบุญธรรม) ของผู้เยาว์ที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก การเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยวิกฤต บุคคลที่อยู่ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ในเดนมาร์ก บุคคลที่จะเข้าร่วมพิธีศพในเดนมาร์ก และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีในศาลเดนมาร์ก
นอกจากนี้ เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศเดนมาร์ก โดยจำเป็นต้องแสดงเอกสารการทำงาน รวมทั้งผู้โดยสารที่มาแวะเปลี่ยนเครื่องบิน หรือต่อเครื่องบินที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งต้องแสดงเอกสารบัตรโดยสารเครื่องบินว่าไม่ใช่เป็นการบินต่อภายในประเทศเดนมาร์ก รวมทั้งผู้โดยสารซึ่งสามารถแสดงเอกสารได้ว่า ได้จอดรถยนต์ไว้ที่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน และจะเดินทางโดยรถยนต์ดังกล่าวออกจากประเทศเดนมาร์ก เช่น เดินทางต่อไปประเทศสวีเดน

การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวทั่วไป เพื่อเยี่ยมครอบครัว และเพื่อติดต่อธุรกิจไม่ถูกจัดว่าเป็นการเดินทางที่มีความจำเป็นยิ่ง คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์กเพื่อการพิจารณา ซึ่งกระบวนการอาจใช้เวลานาน ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website for information from the Danish Authorities

14 มีนาคม 2563
---------------

ท่านสามารถติดตามข้อมูลและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศเดนมาร์กชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

http://thailand.um.dk/da/
https://thailand.um.dk/

และ Facebook สถานทูตไทยฯ

--------------

สถานทูตขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเที่ยวบินของการบินไทยตามที่ได้รับแจ้งจากทางการบินไทย ว่า ในชั้นนี้ (14 มีค 2563 10:00 น) การบินไทยยังมีเที่ยวบินถึงอย่างน้อยวันอาทิตย์หน้า (วันอาทิตย์ที่ 22 มีค 2563) และยังมีที่นั่งเหลืออีกจำนวนมาก ดังนั้น จึงอยากขอให้พี่ๆ น้องๆ คนไทยกรุณาอย่าตื่นตระหนกนะครับ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม สถานทูตจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปครับ

รักษาสุขภาพนะครับ

-----------------

สถานะวันที่ 13 มี.ค. 2563

 

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งมาตรการของรัฐบาลเดนมาร์กเกี่ยวกับ COVID 19 เพิ่มเติม ดังนี้

วันนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลงข่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม https://politi.dk/…/in-english/minstry-of-justice-12-03-2020 สรุปได้ ดังนี้

1. เดนมาร์กจะมีมาตรการการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศทั้งหมดชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 13 เม.ย. 63

2. คนชาติเดนมาร์ก รวมทั้งผู้มีใบอนุญาตพำนักและทำงานในเดนมาร์ก ยังคงสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวและคนชาติอื่นที่ไม่มีเหตุจำเป็นเดินทางมายังเดนมาร์กได้ ตัวอย่างของเหตุจำเป็นดังกล่าว เช่น การมาเยี่ยมญาติที่ป่วยหนัก สิทธิการดูแลบุตร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

3. มาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน รถไฟ เรือ และรถยนต์ อย่างไรก็ดี จะยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้า อาหารและยาเข้ามาในพรมแดนเดนมาร์กได้

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กขอให้ชาวเดนมาร์กที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศขณะนี้เดินทางกลับเดนมาร์กโดยเร็วที่สุด แต่ไม่รวมถึงชาวเดนมาร์กที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่น ส่วนผู้ที่อยู่ในประเทศตอนนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย

โดยที่รัฐบาลเดนมาร์กออกมาตรการดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเดนมาร์กจากประเทศไทย สถานทูตฯ เห็นว่า หากไม่จำเป็น คนไทยอาจพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางมาเดนมาร์กในช่วงที่มีมาตรการนี้ โดยเฉพาะหากเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวและจุดประสงค์อื่นที่ไม่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข้อมูลทาง facebook และ website ของสถานทูตฯ รวมทั้งข้อมูลจากทางการเดนมาร์กที่มีการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ coronasmitte.dk หรือโทรศัพท์สอบถามไปยังสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย หรือติดตามข้อมูลและพัฒนาการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

http://thailand.um.dk/da/
https://thailand.um.dk/

*************

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions – FAQs)

Q1 : ยังสามารถเดินทางจากเดนมาร์กไปยังประเทศไทยได้หรือไม่

- สามารถเดินทางออกจากเดนมาร์กไปประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม ณ ท่าอากาศยานที่ประเทศไทย จะมีมาตรการคัดกรองผู้เดินทางโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ มีอำนาจสั่งให้ผู้เดินทางถูกคุมไว้สังเกต (self-monitoring measures) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย โดยอาจได้รับอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้ หรือมีเงื่อนไขว่า เมื่อไปถึงท้องที่ใดที่กำหนดไว้ ต้องสามารถแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้ และตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางถูกคุมไว้สังเกต ผู้เดินทางต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยเคร่งครัด

- หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจรักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ แยกกัก หรือกักกันตามสมควรแก่กรณี

- ในกรณีหลังจากเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ร่วมกับอาการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น ให้รีบแจ้งกรมควบคุมโรคติดต่อ (สายด่วน 1422)

- ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดให้เดนมาร์กเป็นพื้นที่มีมีการระบาดต่อเนื่อง (สถานะวันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น (บางเมือง) เดนมาร์ก เนเธอแลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php)

- การเดินทางโดยสายการบินไทยจากสนามบินกรุงโคเปนเฮเกนไปยังประเทศไทย ทางสายการบินฯ ไม่มีมาตรการขอรับเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อออก boarding pass แต่อย่างใด (เนื่องจากเดนมาร์กไม่ได้อยู่ในรายชื่อท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทางการไทย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/052/T_0013.PDF) นอกจากนี้ สายการบินฯ ให้ผู้ที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว สามารถเลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยเดินทางภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หมายเลขโทรศัพท์ +45 33 75 01 20 หรืออีเมล์ reservations@thaiairways.dk

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้น สถานะ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 17.00 น.

-----------------

สถานะวันที่ 12 มี.ค. 2563

 

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอรายงานความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก (สถานะวันที่ 13 มี.ค. 2563)

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (สถานะ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 15.00 น.) ในเดนมาร์ก 801ราย และในหมู่เกาะแฟโร 3 ราย ทำให้มีรวมยอดผู้ติดเชื้อในราชอาณาจักรเดนมาร์กแล้วทั้งสิ้น 804 ราย (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk)

2. หากท่านจะเดินทางออกจากเดนมาร์ก โปรดตรวจสอบคำแนะนำการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก (um.dk) ข้อมูล สถานะวันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 18.00 น. แบ่งเป็น

- สีแดง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในทุกกรณีไปยัง จังหวัดหูเป่ยของจีน และ 6 แคว้นของอิตาลี ได้แก่ Piedmont, Lombardy, Emilia-Romagna, Aosta Valley, Veneto และ Marche อิหร่าน เมือง Daegu และจังหวัด Gyeongbuk ของเกาหลีใต้ และรัฐ Tyrol ของออสเตรีย

- สีส้ม แนะนำให้หลีกเลี่ยงเดินทางหากไม่มีเหตุจำเป็นไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก

3. วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ Danish Health Authority ขอให้ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลล้างมือ ไอหรือจามด้วยแขนไม่ใช้มือ หลีกเลี่ยงการจับมือ การสัมผัสที่ใกล้ชิดและการโอบกอดทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หากเป็นผู้สูงอายุหรือคนป่วยที่มีโรคประจำตัว ขอให้รักษาระยะห่างกับผู้คนและบอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าตัวเองป่วยมีโรคประจำตัว

- หากเป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแรง ขอให้ปกป้องตัวเองเพื่อที่จะปกป้องผู้อื่น โดยการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ การใช้เจลล้างมือ และขอให้จำกัดการติดต่อบุคคลและกิจกรรมทางสังคม

- หากไอ มีไข้หรือเป็นหวัด ขอให้อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี รักษาระยะห่างกับบุคคลใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่นนอกบ้าน

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ อาการแย่ลง หรือป่วยติดต่อกันหลายวัน ขอให้ติดต่อแพทย์ สิ่งสำคัญที่ควรพึงระวังคือ ควรที่จะโทรศัพท์ติดต่อก่อนและไม่ควรไปนั่งรอในห้องที่มีบุคคลอื่นอยู่รวมด้วยเพราะอาจทำให้คนอื่นติดเชื้อได้

3. เว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

- coronasmitte.dk เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นใหม่โดย Danish Health Authority และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเดนมาร์กเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ไว้ที่เดียวกัน หรือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Health Authority +45 70 20 02 33 สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 และวิธีการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนในกรณีที่ป่วย

- กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก รวบรวมคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในเว็บไซต์
https://um.dk/…/rejse…/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ (มีเฉพาะภาษาเดนิช) และเบอร์โทรศัพท์ +45 33 92 11 12 สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศและสำหรับชาวเดนมาร์กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

- เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของ Danish Business Authority +45 72 20 00 34 สำหรับติดต่อสอบถามประเด็นด้านกฎหมายสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง

---------------------------------