รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21-25มีนาคม 2563

รายงานสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 21-25มีนาคม 2563

13 เม.ย. 2563

171 view

สถานะวันที่ 25 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเดนมาร์ก และรัฐบาลเดนมาร์กได้ออกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวจนถึงวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 13 เมษายน 2563 ดังนี้

!!Updated Measures for Non-Thai passengers Transitting through Thailand!! Non-Thai citizens, who wish to travel via Thailand to other destinations and have less than 24 hours transit in designated transit areas of the airports in Thailand, are requested to present O̳N̳L̳Y̳  Fit to Fly Health certificate upon check-in.

Effective from now until 31 March 2020 at 23.59 hrs. (Thailand local time)

!!Important Note!! Non-Thai citizens, who wish to enter Thailand, however, are still needed to present the followings at check-in

(1) Health certificate, certifying that the passengers have no evidence of being infected by the COVID-19

(2) Lab test result, and

(3) Health insurance policy that covers the COVID-19 with not less than 100,000 USD medical coverage

See details at :

 

สถานะวันที่ 24 มี.ค. 2563 

 

-- ด่วน -- สถานทูตขอประชาสัมพันธ์ว่า การบินไทยจะทำการบินระหว่างกรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 และจะงดบินในเส้นทางดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 (สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สำนักงานการบินไทยฯ) 

ทั้งนี้ สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย และต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดเตรียมเอกสารสำหรับ การเดินทาง ดังนี้ 

1. ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) 

2. หนังสือรับรองจากสถานทูต โดยดำเนินการ ดังนี้ 

ส่งอีเมล์มายัง fittoflycph@gmail.com ใช้ชื่อเรื่อง "ขอใบรับรองเพื่อเดินทาง" โดยแนบไฟล์หรือภาพถ่ายที่อ่านได้ชัดของเอกสาร ดังนี้ 

2.1 หน้าหนังสือเดินทาง 

2.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ e-ticket 

2.3 ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 1 

2.4 ข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้ 

2.4.1 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในเดนมาร์ก 

2.4.2 ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในประเทศไทย 

2.4.3 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของ ญาติ เพื่อนสนิท หรือผู้ที่ติดต่อได้ ในประเทศไทย 

2.4.4 ข้อมูลสุขภาพ โปรดระบุ 

(1) สภาพร่างกายแข็งแรง (2) ไม่มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบหืด อย่างใดอย่างหนึ่ง (3) มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเดินทางและส่งให้แก่ท่านทางอีเมล์ในโอกาสแรก 

สถานะวันที่ 23 มี.ค. 2563 

สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในเดนมาร์ก ดังนี้ 

1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเดนมาร์ก (รวมกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร) รวม 1,570 คน จากจำนวนผู้รับการตรวจหาเชื้อ 15,267 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 24 คน โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อข้างต้น มีผู้เข้ารับการรักษาที่ รพ. จำนวน 254 คน โดย 55 คนในจำนวนดังกล่าวรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU (แหล่งข้อมูล : coronasmitte.dk สถานะ ณ วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 14.00 น.) 

2. ในวันนี้ เวลา 15.00 น. นรม.เดนมาร์ก พร้อมด้วย รมว.สธ. Chief of Police และหน่วยงาน สธ. ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประกาศขยายเวลามาตรการที่ รบ. ออกมาก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ออกไปจนถึงวันที่ 13 เม.ย. 2563 (หลังเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์) ได้แก่ การปิดการเรียนสอนใน รร. มหาวิทยาลัย ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก การให้ จนท.รัฐทำงานจากบ้าน (ยกเว้น critical functions) การห้ามจัดหรือร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 10 คน การปิดบริการธุรกิจประเภท nightclubs, pubs, bars ร้านอาหารและร้านกาแฟ (ยกเว้นบริการ takeaway) การปิดห้างสรรพสินค้า สถานสันทนาการและศูนย์กีฬาในร่ม รวมถึงสระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร fitness centre และการให้บริการของธุรกิจบริการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เช่น ร้านตัดผม ร้านสัก ร้านนวด ร้านเสริมสวย รวมการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างชาติรวมทั้งคนไทยโดยไม่มีเหตุอันจำเป็นยิ่ง (worthy purpose) นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้งดการเดินทางภายในประเทศในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://politi.dk/…/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-d… ------------------- 

-- ประกาศเรื่องการพำนักในเดนมาร์ก-- 

สถานทูตขอประชาสัมพันธ์มาตรการใหม่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์กตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทางการเดนมาร์กจึงออกมาตรการใหม่สำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับผู้เดินทางซึ่งถือเชงเก้นวีซ่า/ใบอนุญาตพำนักในเดนมาร์ก (Schengen Visa/Residence Permit) ที่พำนักเกินกำหนด (overstay) อันเป็นผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดังนี้ 1.1 เมื่อเดินทางออก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์กที่ด่านจะเป็นผู้พิจารณาการ overstay โดยหากการ overstay นั้นเป็นผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะออกหนังสือขยายระยะเวลาพำนักในเดนมาร์กให้เป็นเวลา 60 วัน 1.2 ผู้เดินทางซึ่ง overstay ไม่ต้องแจ้งการ overstay ต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออก โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะออกหนังสือขยายระยะเวลาการพำนักดังกล่าวให้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินหรือพรมแดน ดังนั้น ผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องรายงานการ overstay แก่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าแต่อย่างใด 2. สามารถเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการใหม่ดังกล่าวที่ www.nyidanmark.dk 

Urgent Announcement for All Non-Thai Travelers

According to the Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand on Practical Guideline for Air Operators Performing Flights into the Kingdom of Thailand dated 19 March 2020, All 

foreigners (non-Thai passport holders) who wish to enter or transit through Thailand MUST HAVE the following documents : 

Upon Check-in: Travelers must present 

(1) Health certificate certifying that the travelers have no evidence of being infected by the Coronavirus Disease (COVID–19) + LAB TEST RESULT issued no more than 72 hours prior to the date of travel; and 

(2) Insurance policy that shows minimum medical coverage in Thailand of COVID-19, in the amount not less than 100,000 USD. 

Without those documents, travelers shall be denied boarding. 

--------------------------- 

สถานะวันที่ 21 มี.ค. 2563 

สอท ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอรายงานสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในลิทัวเนีย ดังนี้ 1. สธ.ลิทัวเนีย ได้ประกาศในเว็บไซต์ (www.sam.lrv.lt) ว่า ในชั้นนี้ (วันที่ 21 มีค 2563 เวลา 12.00 น.) ในลิทัวเนียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันแล้ว 69 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย 

2. สธ.ลิทัวเนีย พยายามรณรงค์ให้ ปชช ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ การไม่รวมกลุ่มกัน การทำงานจากบ้าน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รักษาความสะอาดของมือ และหากมีอาการที่เข้าข่ายให้รีบโทรหาหมอโดยทันทีและห้ามเดินทางไป รพ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sam.lrv.lt 

-------------------------------