สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

12 ก.พ. 2563

189 view

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๔ รูป จากวัดป่าโคเปนเฮเกนและวัดพรหมวิหารเดนมาร์ก

จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ โดยได้เป็นตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนพสกนิการชาวไทยในเดนมาร์ก ถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเหล่าข้าราชการถวายบังคม และสุภาพสตรีหมอบกราบ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีข้างต้น ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ