กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

24 ต.ค. 2562

134 view

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ Asia House ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๓ รูป จากวัดป่าโคเปนเฮเกน พร้อมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประธานได้นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๕๗ วินาที และมีการแสดงรำไทยโดยคณะนักเรียนโรงเรียนรักษ์ไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสดังกล่าว และพิธีวางพวงมาลาถวายองค์หล่อจำลองพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ Asia House ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว รวมทั้งผู้แทนมูลนิธิ Asia House

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ได้เดินทางไปยังวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร โดยได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์จำนวน ๒ รูป ที่ประจำอยู่ที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เนื่องในโอกาสดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ