เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นักศึกษาไทยที่ฝึกงานตามโครงการ “Travel to Farm” ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นักศึกษาไทยที่ฝึกงานตามโครงการ “Travel to Farm” ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

15 ก.ย. 2564

19 view
 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยนายธีรกุล นิยม คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นักศึกษาไทยที่ไปฝึกงานที่เดนมาร์กตามโครงการ “Travel to Farm” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ Danish Farmers Union และสำนักงาน Trave to Farm ของเดนมาร์ก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในฟาร์มปศุสัตว์ของนักศึกษา แต่ละปีจะมีนักศึกษาจากไทยเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐-๑๕ คน และฝึกงานเป็นระยะเวลาประมาณ ๔-๑๒ เดือน โดยแต่ละคนจะถูกส่งตัวไปฝึกงานที่ฟาร์มปศุสัตว์ตามเมืองต่างๆ ของเดนมาร์ก ทำให้นักศึกษาไทยได้ประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานของเดนมาร์ก ซึ่งสามารถนำกลับไปพัฒนาการทำฟาร์มในประเทศไทยต่อไป
----------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ