เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ Moesgaard ณ เมืองออร์ฮุส

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ Moesgaard ณ เมืองออร์ฮุส

7 ก.ย. 2564

31 view
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยนายธีรกุล นิยม คู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและพบหารือกับนาย Mads Kähler Host ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Moesgaard ณ เมืองออร์ฮุส โดยมีนาย Peter Hambro Mikkelsen รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ และรองศาสตราจารย์ Mikael Gravers ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยออร์ฮุส ให้การต้อนรับและนำชมการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้ง “บ้านไทย” ซึ่งเป็นบ้านไม้ทรงไทยเก่าแก่จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นสถาปัตยกรรมต่างชาติเพียงชิ้นเดียวในบริเวณพิพิธภัณฑ์ จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีและยาวนานระหว่างไทยกับเดนมาร์ก
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนของสองประเทศเนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งการครบรอบ ๔๐๐ ปีของการติดต่อกันครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ