เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์จัตแลนด์ตะวันออกและ Siamese Collection ณ เมือง Ebeltoft

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์จัตแลนด์ตะวันออกและ Siamese Collection ณ เมือง Ebeltoft

7 ก.ย. 2564

29 view
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยนายธีรกุล นิยม คู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและพบหารือกับนาย Jørgen Smidt-Jensen ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์จัตแลนด์ตะวันออก ณ เมือง Ebeltoft โดยมีนางสาว Lea Møller หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ (curator) และนาย Martin Mauritzen นักจดหมายเหตุ (archivist) เป็นผู้นำชมอาคารจัดแสดง Siamese Collection ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม และ Maltfabrikken หรือศูนย์วัฒนธรรมและห้องสมุดประจำเมือง Ebeltoft ซึ่งเป็นที่เก็บรักษารูปถ่าย จดหมาย และเอกสารสำคัญของนาย Rasmus Peter Havmøller ชาวเมือง Ebeltoft ที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๗๖ และนางบุญศรี Havmøller ภรรยาชาวไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Siamese Collection ที่พิพิธภัณฑ์เมือง Ebeltoft เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมเปิดอาคารจัดแสดง Siamese Collection ซึ่งมีกำหนดปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จประมาณช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งความร่วมมือและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนของสองประเทศ ในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแห่งการครบรอบ ๔๐๐ ปีของการติดต่อกันครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์ก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ