เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

15 ก.ย. 2564

13 view
 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ณ กรุงบรัสเซลส์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ณ กรุงบรัสเซลส์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงโคเปนเฮเกน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) ณ กรุงบรัสเซลส์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตอกโฮล์ม และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการประชุม ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเดนมาร์กในด้านต่างๆ ผลการดำเนินภารกิจของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนงาน/โครงการ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ