สหภาพยุโรป (EU) มีมติให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass บน "หมอพร้อม" เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า ๖๐ ประเทศ/ดินแดน ที่ EU ให้การรับรองภายใต้ระบบ EU Digital COVID Certificate System (EUDCC)

สหภาพยุโรป (EU) มีมติให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass บน "หมอพร้อม" เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า ๖๐ ประเทศ/ดินแดน ที่ EU ให้การรับรองภายใต้ระบบ EU Digital COVID Certificate System (EUDCC)

27 ธ.ค. 2564

146 view

- สหภาพยุโรป (EU) มีมติให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass บน "หมอพร้อม" เพื่อใช้ในการเดินทางเข้า ๖๐ ประเทศ/ดินแดน ที่ EU ให้การรับรองภายใต้ระบบ EU Digital COVID Certificate System (EUDCC) ซึ่งประเทศไทยเป็นลำดับที่ ๒ ของอาเซียนที่ EU ให้การรับรองดังกล่าว โดยระบบจะเริ่มใช้งานได้อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

 

- มติของ EU ส่งผลให้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิดในรูปแบบดิจิทัลของไทยจะได้รับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป และผู้ถือเอกสารฯ สามารถนำไปใช้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงเดนมาร์กได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับผู้ถือ EUDCC ในขณะเดียวกัน เอกสารรับรองที่ออกโดยเดนมาร์กและประเทศในสหภาพยุโรปก็สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้เช่นกัน

 

- ผู้เดินทางชาวไทยสามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กโดยได้รับการยกเว้นการกักตัวเองเมื่อเดินทางถึงเดนมาร์ก หากมีเอกสารได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยสามารถใช้แอพลิเคชั่นหมอพร้อมเป็นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนแล้วมากกว่า 2 สัปดาห์และน้อยกว่า 12 เดือน

ทั้งนี้ จะต้องเป็นวัคซีนที่ European Medicines Agency (EMA) ให้การรับรอง ได้แก่ Comirnaty (BioNTech and Pfizer), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna) , Vaxzevria (AstraZeneca) และ COVID-19 Vaccine Janssen

 

- ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางเข้าประเทศเดนมาร์กที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในเดนมาร์กทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจโควิดด้วย PCR-test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าเมือง และผลตรวจ antigen-test ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเข้าเมือง

- สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก สามารถตรวจโควิดก่อนการเดินทาง หรือภายหลังการเดินทางเข้าเดนมาร์กก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมง  

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ