สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับคณะผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับคณะผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 501 view

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก จำนวนรวม ๖ คน ได้เข้าพบนายธนภูมิ ริมชลา อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ Project RETURN ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของประเทศเดนมาร์กจากมุมมองทางวิชาการของสมาชิกในโครงการฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจศึกษาต่อหรือทำงานในเดนมาร์ก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและแผนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ