สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 683 view

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธนภูมิ ริมชลา อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน พร้อมคู่สมรส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มน้อย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ